Autocensura per evitar problemes?

libertad-de-expresiónEn català

“Tenia cinc o sis anys . I vaig anar al cinema amb el meu pare, al Chile, a prop de casa. I abans de començar la peli sonava l’himne. Jo aquell dia estava cansat o entretingut i no em vaig moure d’aquell seien tan còmode. Un home es va acostar i em va clavar una cleca. El meu pare s’hi va encarar, però immediatament aquell home es va identificar com a policia o com algú amb poder i el meu pare va preferir empassar-se l’orgull i quedar-se dins el verí per evitar mals majors”.

Eren principis dels anys 40 del segle XX i a l’Espanya de Franco aquestes coses passaven, tal com us he relatat. Des de llavors , les coses han canviat i molt. I jo puc dir que tot i haver nascut a final de franquisme em considero una persona que ha viscut sempre en llibertat i feliç, almenys en paràmetres raonables en aquest sentit. Però en els últims temps, sense haver perdut aquesta llibertat per dir i fer segons quines coses, sí que reconec que estic en mode actiu a l’hora d’auto censurar-me a l’hora de fer segons què. No entraré en criticar l’actual govern, als jutges o les lleis (no sé si perquè em torna a funcionar l’autocensura o perquè no crec que sigui una cosa de colors polítics, ni tan sols un problema radicat a Espanya). Però sí que és cert que a l’hora de fer ús de les xarxes socials, o de xerrar en públic, entre amics o coneguts o entre autèntics desconeguts intento mesurar per evitar conflictes. No sé si m’explico.

En principi, mai no em passaria pel cap insultar, amenaçar o atacar algú i menys encara deixant-ho per escrit. Però em temo que no cal arribar a l’insult o l’amenaça perquè les teves paraules et puguin jugar una mala passada. Tinc la sensació que només per parlar amb llibertat absoluta i tal com raja algú em podria denunciar, o em podria acusar de dir el què no s’ha de dir. I fins i tot, algun milhomes em podria venir a buscar raons.

A aquesta autocensura a l’hora de parlar i d’escriure (fins i tot moltes empreses ja recomanen als seus treballadors mesurar el què diuen) s’hi han d’afegir altres retallades de l’espai de llibertat que hem tingut. Manifestar-te com passava als anys 70, 80 ó 90 del segle XX, ara és considerat com un amotinament o rebel·lió i no parlo només de les manifestacions fetes a Barcelona al setembre pel procés, per les quals hi ha a la presó gent que té ben poc de violenta i tumultuària. Parlo de fets anteriors en els quals també es va empresonar gent, fets com les concentracions conegudes com “Envolta el Congrés” o vagues laborals per les quals s’ha condemnat a la garjola a piquets informatius sindicals. No conec massa bé aquests casos, però sí que tinc el convenciment que aquestes coses no passaven fa només uns anys. I no crec que sigui cosa de l’actual govern. No. L’oposició política tampoc és que hagi lluitat per evitar-ho i el que és més clar, la població no ha canviat aquesta tendència amb el seu vot, estarà la majoria conforme amb aquesta situació?

No crec que en el futur immediat arribem a la situació dels nostres avis, descrita a l’inici d’aquest article, de veritat que no ho crec. Però no voldria que els nostres fills visquessin amb menys llibertat que nosaltres.

 

En castellà

“Tenía cinco o seis años . Y fui al cine con mi padre, al Chile, cerca de casa. Y antes de empezar la peli sonaba el himno. Yo aquel día estaba cansado o entretenido y no me moví de aquel asiento tan cómodo. Un hombre se acercó y me clavó una bofetada. Mi padre se encaró con él, pero inmediatamente aquel hombre se identificó como policía o como alguien con poder y mi padre prefirió tragarse el orgullo y quedarse dentro el veneno para evitar males mayores”. Eran principios de los años 40 del siglo XX y en la España de Franco estas cosas pasaban, tal como os he relatado.

Desde entonces , las cosas han cambiado y mucho. Y yo puedo decir que a pesar de haber nacido a final del franquismo me considero una persona que ha vivido siempre en libertad y feliz, al menos en parámetros razonables en este sentido. Pero en los últimos tiempos, sin haber perdido esta libertad para decir y hacer según qué cosas, sí que reconozco que estoy en modo activo a la hora de auto censurarme para  hacer según qué. No entraré a criticar al actual gobierno o a los jueces o sus leyes (no sé si porque me vuelve a funcionar la autocensura o porque no creo que sea una cosa de colores políticos, ni siquiera un problema radicado en España). Pero sí que es cierto que a la hora de hacer uso de las redes sociales, o de charlar en público, entre amigos o conocidos o entre auténticos desconocidos intento medir las palabras para evitar conflictos. No sé si me explico.

En principio, nunca me pasaría por la cabeza insultar, amenazar o atacar a alguien y menos todavía dejándolo por escrito. Pero me temo que no hay que llegar al insulto o a la amenaza para que tus palabras te puedan jugar una mala pasada. Tengo la sensación que sólo por hablar con libertad absoluta y tal como te apetezca alguien me podría denunciar, o me podría acusar de decir lo que no se tiene que decir. E incluso, algún matón me podría venir a esperar “a la salida del colé”.

A esta autocensura a la hora de hablar y de escribir (incluso las empresas recomiendan a sus trabajadores  medir lo que dicen) se tienen que añadir otros recortes del espacio de libertad que hemos tenido. Manifestarte como pasaba a los años 70, 80 ó 90 del siglo XX, ahora es considerado como un amotinamiento o rebelión y no hablo sólo de las manifestaciones hechas en Barcelona en septiembre, por el “procés” por las cuales hay en prisión gente que tiene muy poco de violenta y tumultuaria. Hablo de hechos anteriores en los cuales también se encarceló a gente, hechos como las concentraciones conocidas cómo “Rodea el Congreso” o huelgas laborales por las cuales se ha condenado a prisión a piquetes informativos sindicales. No conozco demasiado bien estos casos, pero sí que tengo el convencimiento que estas cosas no pasaban hace sólo unos años. Y no creo que sea cosa del actual gobierno. No. La oposición política tampoco es que haya luchado para evitarlo y lo que es más claro, la población no ha cambiado esta tendencia con su voto, estará la mayoría conforme con esta situación?

No creo que en el futuro inmediato lleguemos a la situación de nuestros abuelos, descrita al inicio de este artículo, de verdad que no lo creo. Pero no querría que nuestros hijos vivieran con menos libertad que nosotros.