Tradició taurina

FullSizeRender

En català

No és el primer cop que en aquest blog parlo de toros i concretament de l’anomenada festa dels toros, o la Fiesta” nacional”, que traduït en el meu cap vol dir que uns paios vestits de manera estranya i ajustada maregen, punxen, martiritzen i maten un animal, que segons es diu neix per morir d’aquesta manera. Un espectacle que és contemplat per alguna gent que veu natural, una tradició i un art que aquesta bèstia mori amb una espasa de metre i mig clavada enmig del coll. I tot això (incloent l’espectacle) ho fan en horari de jornada laboral, almenys en llocs civilitzats).
No s’excitin els taurins, els defensors de les corrides. Tot aquest comentari previ es deu a la meva ignorància. Segur que els entesos li veuen a aquest espectacle… Totes les virtuts.
Sempre he defensat que jo mai no prohibiria les corrides. Crec que prohibir és molt lleig, fins i tot prohibir actes fastigosos, indignes i salvatges com aquests, sempre segons el meu punt de vista i assumint la meva ignorància sobre la qüestió.
Quan les corrides es van prohibir a Catalunya, els responsables (el Parlament de Catalunya) li van donar una transcendència que aquesta “Fiesta” ja no tenia a terres catalanes. Era una tradició mig oblidada i anacrònica a punt de desaparèixer i extingir-se, reservada a quatre nostàlgics i tres estrangers borratxos i despistats. La prohibició va fer revifar de manera artificial la”Fiesta i sobretot perquè des d’Espanya alguns van veure la prohibició com un acte anti espanyol, més que humanístic o animalístic. És cert que en paral·lel a la prohibició de les corrides, el Parlament català hauria d’haver acabat amb totes les varietats i succedanis que martiritzen els toros, els bous i totes les bèsties i bestioles (encendre els pitons amb foc, llançaments a l’aigua o des d’alçades de campanars). Més que res per coherència.
Dit tot això, per què torno a parlar de toros ara? Perquè avui he vist al twitter una piulada de Manuel Molés que proposava que en vacances els amants de les corrides haurien de boicotejar i no visitar ciutats que han prohibit la “Fiesta Nacional”. Evidentment, es referia a Catalunya i a Palma de Mallorca, a punt de seguir el mateix camí antiFiesta ( no crec que es referís a altres ciutats no toreres com París, Nova Iork, Berlín, Bangkog, Londres, Roma o Moscou. Manolo Molés és allò que es coneix com un especialista taurí. Des d’el meu punt de vista, un vividor que viu dels toros des de fa dècades, des dels últims anys del franquisme. Viu dels toros perquè ha estat incapaç de trobar alguna altra cosa, el seu coeficient mental i la seva força de voluntat, o la seva limitació física no donen per res més. Molés és un paio que es permet recomanar boicots contra ciutats que han vetat la seva manera de viure. És un d’aquells espanyols rancis i pudents que devien fer boicot al cava i als productes catalans per odi cap a Catalunya. És així de pobre home, de mitja merda, de nan intel·lectual.
Aquesta recomanació de Molés m’ha despertat els sentiments més primitius, els més primaris. Però els defensors de les corrides m’entendran, ells formen part d’aquest món primitiu i primari i el defensen a capa i espasa. I és en aquest context en el qual li diria a Molés, Manolo pels seus amics, que se’n vagi a prendre pel sac.
Que més enllà que a les places de toros catalanes no es permetin les corrides a ell no el volem veure per casa nostra (aquí “casa nostra” és un lloc on no es maten animals per fer divertir un grup de gent que demana sang per no recordar les seves tristes vides). Molés no pot venir a veure ni a viure dels toros (perquè està prohibit) ni a beure com un cosac, en la més pura tradició taurina. Ni a menjar com un garrí en dejuni. Que no vingui perquè a gentussa com a ell no la volem per res. L’única disculpa que pot tenir el pallasso de Molés és que la seva edat li hagi jugat una mala passada i que ja no sàpiga on té la dreta i l’esquerra. Però en tot cas no me’n penedeixo de res del què he dit. La tradició també diu que criticar és cosa normal i generalitzada en aquestes latituds. I així per acabar li desitjo que un dia mentre estigui en una plaça gaudint de l’art de la tauromàquia, un toro salti la tanca, arribi fins a ell, l’enganxi ben fot entre els seus pitons, li arrenqui un ou, li foti diverses cornades amb trajectòries ascendents i descendents greus i que d’aquesta manera formi part dels que tant admira: una colla de desgraciats que han perdut part de la seva virilitat per culpa d’una bèstia que neix per morir.Tot dit des de la ignorància i amb respecte, com és tradició.

En castellà

No es la primera vez que en este blog hablo de toros y concretamente de la llamada fiesta de los toros, o la “Fiesta” nacional”, que traducido en mi cabeza quiere decir que unos tipos vestidos de manera extraña y ajustada marean, pinchan, martirizan y matan a un animal, que según se dice nace para morir de esta manera. Un espectáculo que es contemplado por alguna gente que ve natural, una tradición y un arte que esta bestia muera con una espada de metro y medio clavada en medio del cuello. Y todo esto (incluyendo el espectáculo) lo hacen en horario de jornada laboral, al menos en lugares civilizados).

No se exciten los taurinos, los defensores de las corridas. Todo este comentario previo se debe a mi ignorancia. Seguro que los entendidos le ven a este espectáculo … Todas las virtudes.

Siempre he defendido que yo nunca prohibiría las corridas. Creo que prohibir es muy feo, incluso prohibir actos asquerosos, indignos y salvajes como éstos, siempre según mi punto de vista y asumiendo mi ignorancia al respecto.
Cuando las corridas se prohibieron en Cataluña, los responsables (el Parlament de Cataluña) le dieron una trascendencia que esta “Fiesta” ya no tenía en tierras catalanas. Era una tradición medio olvidada y anacrónica a punto de desaparecer y extinguirse, reservada a cuatro nostálgicos y tres extranjeros borrachos y despistados. La prohibición hizo reavivar de manera artificial la “Fiesta” y sobre todo porque desde España algunos vieron la prohibición como un acto anti español, más que humanístico o animalístico. Es cierto que en paralelo a la prohibición de las corridas, el Parlament debería haber acabado con todas las variedades y sucedáneos que martirizan a los toros y a todas las bestias y bichos (encender los pitones con fuego, lanzamientos al agua o desde alturas de campanarios). Más que nada por coherencia.

Dicho todo esto, ¿por qué vuelvo a hablar de toros ahora? Porque hoy he visto en Twitter un tuit de Manuel Molés que proponía que en vacaciones los amantes de las corridas deberían boicotear y no visitar ciudades que han prohibido la “Fiesta Nacional”. Evidentemente, se refería a Cataluña y a Palma de Mallorca, a punto de seguir el mismo camino antiFiesta (no creo que se refiriese a otras ciudades no toreras como París, Nueva Iork, Berlín, Bangkog, Londres, Roma o Moscú. Manolo Molés es lo que se conoce como un especialista taurino. Desde mi punto de vista, un vividor que vive de los toros desde hace décadas, desde los últimos años del franquismo. Vive de los toros porque ha sido incapaz de encontrar alguna otra cosa, su coeficiente mental y su fuerza de voluntad, o su limitación física no dan para nada más. Molés es un tipo que se permite recomendar boicots contra ciudades que han vetado su manera de vivir. Es uno de esos españoles rancios y malolientes que debían hacer boicot al cava y los productos catalanes por odio hacia Cataluña. Es así de pobre hombre, de media mierda, de enano intelectual.

Esta recomendación de Molés me ha despertado los sentimientos más primitivos, los más primarios. Pero los defensores de las corridas me entenderán, ellos forman parte de este mundo primitivo y primario y lo defienden a capa y espada. Y es en este contexto en el que le diría a Molés, Manolo para sus amigos, que se vaya a tomar por saco.
Que más allá de que en las plazas de toros catalanas no se permitan las corridas a él no lo queremos ver por casa (aquí “casa” es un lugar donde no se matan animales para divertir un grupo de gente que pide sangre para no recordar sus tristes vidas). Molés no puede venir a ver ni a vivir de los toros (porque está prohibido) ni a beber como un cosaco, en la más pura tradición taurina. Ni a comer como un lechón en ayuno. Que no venga porque a gentuza como él no la queremos para nada. La única disculpa que puede tener el payaso de Molés es que su edad le haya jugado una mala pasada y que ya no sepa dónde tiene la derecha y la izquierda. Pero en todo caso no me arrepiento de nada de lo que he dicho. La tradición también dice que criticar es algo normal y generalizado en estas latitudes. Y así para terminar le deseo que un día mientras esté en una plaza disfrutando del arte de la tauromaquia, un toro salte la valla, llegue hasta él, le enganche entre sus pitones, le arranque un huevo, le joda varias cornadas con trayectorias ascendentes y descendentes graves y que de esta manera forme parte de lo  que tanto admira: un grupo de desgraciados que han perdido parte de su virilidad por culpa de una bestia que nace para morir.Todo dicho desde la ignorancia y con respeto, como es tradición.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s