Peixos fora de l’aigua

asfixia

En català

L’asfixia és, a banda d’una inquietant novel·la de Chuck Palahniuk, una paraula que serveix per descriure com l’oxigen deixa de fluir als pulmons a causa d’ una obstrucció al coll. Si l’asfíxia s’allarga… L’individu o l’animal acaben morts.
Aquesta setmana algunes Comunitats Autònomes han denunciat que el govern central les vol asfixiar i ves a saber si finalment matar-les. Concretament denuncien que el ministre d’Hisenda, Cristòbal Montoro, els demana que redueixin el dèficit (diferència entre ingressos i despeses) a nivells massa exigents. Així aquest any els ha demanat que només tinguin un dèficit del 0’7%, el 2016 d’un 0’3%, el 2017 un 0’1% i el 2018 vol un dèficit 0, és a dir que no gastin ni un euro més dels que ingressin.
Evidentment, moltes comunitats es neguen a aquesta asfíxia i les set dirigides pel PSOE, Canàries i Catalunya han fet majoria a l’hora de negar-se a aquests objectius. Fins i tot, una comunitat del PP com Castella Lleó s’ha abstingut en la votació. Però davant d’aquesta situació Montoro ha fet servir el seu vot de qualitat i ha imposat aquests ajustos a les Comunitats.

Ningú pot negar que la reducció de dèficit és vital i necessària. No pots gastar més del que tens, com sol passar a qualsevol casa. Però des del meu punt de vista les comunitats estan sotmeses a un cercle viciós i pervers que si no hi ha cap novetat i aviat pot acabar estrenyent-se al voltant del coll fins asfixiar la víctima. M’explico.

Les Comunitats Autònomes es fan càrrec d’un munt de competències, cares de cobrir: la sanitat, l’educació, els serveis socials….. Asfixiant.
Paral·lelament la crisi ha fet que caigués la recaptació d’impostos. Si els ciutadans consumeixen menys, l’administració recapta menys en IVA, en gasolines o en Impostos Especials (tabac o alcohol). Si les empreses tanquen, les administracions recapten menys en Impost de Societats. I si les Comunitats per compensar aquestes davallades s’inventen impostos com el Bancari o l’Euro sanitari o l’Ecotaxa i aleshores el govern central els denúncia i el Tribunal Constitucional (amb jutges majoritàriament triats pel mateix govern) els anul·la… Les Comunitats estan al cap del carrer. Asfixiant.
Davant d’aquest panorama… Molta despesa, poca recaptació i boicot des de Madrid a possibles solucions només queda retallar serveis. I les Comunitats… Ho han fet. Totes diuen que ja han tocat os, que ja no poden ajustar més. Asfixiant.
Davant d’això, les Comunitats demanen un nou sistema de finançament. Que una nova normativa les ajudi a resoldre part del problema. Perquè un sistema que penalitza les comunitats riques davant les pobres pot ser solidari, però quan les riques no arriben a final de mes amb aquesta malentesa solidaritat… Ja estem parlant de coses molt lletges.
Però, el govern central diu que no hi ha temps per fer un nou sistema de finançament. Mentida. Diuen que han de seguir governant i que en tres mesos faran pressupostos. Per tant, temps també n’hi havia fa mesos per fer un nou sistema per finançar les comunitats.
L’única solució que dóna Montoro és que ells personalment finançarien les comunitats amb problemes (gairebé totes) a través del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmic, un crèdit donat pel govern espanyol, que es converteix en el banc de les comunitats. I tots sabem que un banc pot asfixiar o escanyar al client quan vulgui. I matar-lo.
Aquesta és la situació. I alguns podrien dir…no hi ha solució, les coses són així. Fals.
En un moment en què per criteris electoralistes s’abaixen impostos a la classe mitjana i als rics ( a través de l’IRPF) no em crec que no hi hagi marge per donar una mica d’aire a les comunitats. I en aquest maremàgnum, Montoro ajusta les comunitats, però hem de recordar que l’administració central continua tenint per llei la possibilitat de cometre dèficit. Tots iguals? No. Uns collen, d’altres s’asfixien. Fins a la mort?

En castellà

La asfixia es, aparte de una inquietante novela de Chuck Palahniuk, una palabra que sirve para describir cómo el oxígeno deja de fluir a los pulmones debido a una obstrucción en el cuello. Si la asfixia se alarga … El individuo o el animal acaban muertos.


Esta semana algunas Comunidades Autónomas han denunciado que el gobierno central las quiere asfixiar y vete a saber si finalmente matarlas. Concretamente denuncian que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les pide que reduzcan el déficit (diferencia entre ingresos y gastos) a niveles demasiado exigentes. Así este año les ha pedido que sólo tengan un déficit del 0,7%, en 2016 de un 0’3%, en 2017 un 0,1% y en 2018 quiere un déficit 0, es decir que no gasten ni un euro más de los que ingresen.


Evidentemente, muchas comunidades se niegan a esta asfixia y las siete dirigidas por el PSOE, Canarias y Cataluña han hecho mayoría a la hora de negarse a estos objetivos. Incluso, una comunidad del PP como Castilla León se ha abstenido en la votación. Pero ante esta situación Montoro ha utilizado su voto de calidad y ha impuesto estos ajustes a las Comunidades.

Nadie puede negar que la reducción de déficit es vital y necesaria. No puedes gastar más de lo que tienes, como suele ocurrir en cualquier casa. Pero desde mi punto de vista las comunidades están sometidas a un círculo vicioso y perverso que si no hay ninguna novedad y pronto puede acabar ciñéndose  alrededor del cuello hasta asfixiar a la víctima. Me explico.

Las Comunidades Autónomas se hacen cargo de un montón de competencias, caras de cubrir: la sanidad, la educación, los servicios sociales ….. asfixiante.


Paralelamente la crisis ha hecho que cayera la recaudación de impuestos. Si los ciudadanos consumen menos, la administración recauda menos en IVA, en gasolinas o en Impuestos Especiales (tabaco o alcohol). Si las empresas cierran, las administraciones recaudan menos en Impuesto de Sociedades. Y si las Comunidades para compensar estas bajadas inventan impuestos como el Bancario o el Euro sanitario o la Ecotasa y entonces el gobierno central los denuncia y el Tribunal Constitucional (con jueces mayoritariamente elegidos por el mismo gobierno) los anula .. . Las Comunidades están perdidas. Asfixiante.


Ante este panorama … Mucha gasto, poca recaudación y boicot desde Madrid a posibles soluciones sólo queda recortar servicios. Y las Comunidades … Lo han hecho. Todas dicen que ya han tocado hueso, que ya no pueden ajustarse más. Asfixiante.


Ante esto, las Comunidades piden un nuevo sistema de financiación. Que una nueva normativa las ayude a resolver parte del problema. Para que un sistema que penaliza las comunidades ricas ante las pobres puede ser solidario, pero cuando las ricas no llegan a final de mes con esta malentendida solidaridad … Ya estamos hablando de cosas muy feas.


Sin embargo, el gobierno central dice que no hay tiempo para hacer un nuevo sistema de financiación. Mentira. Dicen que tienen que seguir gobernando y que en tres meses harán presupuestos. Por lo tanto, tiempo también había hace meses para hacer un nuevo sistema para financiar las comunidades.


La única solución que da Montoro es que ellos personalmente financiarían las comunidades con problemas (casi todas) a través del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, un crédito dado por el gobierno español, que se convierte en el banco de las comunidades. Y todos sabemos que un banco puede asfixiar o estrangular al cliente cuando quiera. Y matarlo.


Esta es la situación. Y algunos podrían decir … no hay solución, las cosas son así. Falso.
En un momento en que por criterios electoralistas bajan impuestos a la clase media y a los ricos (a través del IRPF) no me creo que no haya margen para dar un poco de aire a las comunidades. Y en este maremágnum, Montoro ajusta a las comunidades, pero debemos recordar que la administración central sigue teniendo por ley la posibilidad de cometer déficit. Todos iguales? No. Unos aprietan, otros se asfixian. Hasta la muerte?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s