El futur d’Unió

mas-y-duran-975-28716

En català

Unió Democràtica de Catalunya és un partit fundat el 1931 per un grup de joves demòcrates catalanistes amb arrels cristianes. Entre aquests joves hi eren Joan Baptista Roca i Caball (pare de Miquel Roca i Junyent), Lluis Vila d’Abadal (avi de l’actual alcalde de Vic), Miquel Coll i Alentorn (president del Parlament ja en democràcia), Maurici Serrahima o Manuel Carrasco i Formiguera.
Des dels seus inicis Unió sempre ha estat fidel reflex de la societat catalana: contradictòria, cercadora d’equilibris sovint impossibles i com a tal: perdedora. Amb la Segona República es va posar de la seva part i de la Generalitat de Companys, però també criticà algunes de les seves decisions. Vila d’Abadal es va encarregar de no trencar relacions entre govern republicà i el Vaticà. Alguns dels seus dirigents amagaven capellans: sacril·legi per alguns. Aquesta dualitat va suposar que mentre Carrasco i Formiguera va ser afusellat a Burgos pels franquistes, altres líders d’Unió com Francesc de Paula Badia i Rafael Morató fossin assassinats a Barcelona pels rojos.
Durant el llarg i dur franquisme, Unió va ser essencial en la defensa de la cultura catalana, organitzant cursos de llengua i història, ajudant a escapar a l’exil·li a perseguits pel règim, formant part d’associacions d’estudiants, d’obrers cristians i d’opositors. Noms com Coll i Alentorn, Roca i Caball, Xicoy, Rigol, De Gispert o el mateix Durán i Lleida han fet gran, reconegut i respectat el nom d’Unió.
Recordo una vegada als anys 90 un dinar a Madrid del president Jordi Pujol amb un grup de periodistes. Crec recordar que era al restaurant Cabo Mayor, quan Miquel Roca (un dels molts delfins que va tenir Pujol) sonava com a possible ministre del govern Aznar (Sí, fa a penes uns anys aquestes coses semblaven possibles). Pujol era encara el president de la immensa majoria, venerat a Catalunya i respectat a tot Espanya (inclòs l’ABC d’Anson el tenia en alta consideració) i ningú es podia imaginar que acabés sent un defraudador confés anys més tard. En aquest dinar Pujol va fer un comentari sobre Josep Antoni Durán i Lleida (aleshores ja president del Comitè de govern d’UDC) en el que el president deia que Durán i Xabier Arzallus (exjesuïta i líder del PNB) que quan els veia junts anant a reunions de la Democràcia Cristiana europea semblaven o bé una parella de la guàrdia civil o millor dit, una parella de monges que segur que els agradava més per la seva condició catòlica. Aquell comentari punyent i irreverent en boca del tot poderós Pujol i rebut a les oïdes d’un jove periodista com jo eren la mostra de com Pujol s’estimava l’homòleg del seu partit germà. I també allò que molts diuen: el poc interès sempre mostrat pel germà gran (Convergència) cap al petit (Unió).
Des d’aleshores i potser des d’abans i tot, Durán sempre ha intentat ser el nou Pujol, convertir el germà petit en l’hereu. Durán ha vist com suposats delfins de Pujol com Roca, Cullell, Alavedra, Molins o fins i tot Trías i Prat de Llobatera eren desplaçats lluny de la successió, un objectiu que Durán sempre ha tingut al cap. I potser arribat el moment, quan Pujol va decidir marxar i Durán veia clara la seva oportunitat, el totpoderós president va assenyalar amb el seu dit infal·lible a Artur Mas. I Durán es va veure relegat. Un Durán que, de llarg, és el millor orador que ha conegut en anys el Congrés dels diputats, un polític pragmàtic. Un diputat d’altura, brillant, respectuós i ferm encantat en fer games de grisos i que mai no li ha agradat ni el negre, ni el blanc.
I ha arribat la decisió, la gran decisió amb majúscules. Una bona part del poble català demana un nou estatus respecte a Espanya. Molts han demanat decidir amb un referèndum, fins i tot alguns d’ells tenen clar que volen votar per continuar units a Espanya: el mateix Durán i bona part d’Unió. És curiós veure Durán a Madrid demanar el Dret a decidir i com molts li han girat la cara. I veure Durán a Catalunya dient que no és bona la Independència i com molts li han girat la cara dos cops. Fins i tot, dins d’Unió, la respectada Unió s’ha trencat en dos per aquesta qüestió.
I és que ara, com en temps de la Guerra Civil, fer equilibris és molt difícil. Però ara, almenys i de moment no t’afusellen ni els uns ni els altres, simplement t’arraconen. Li està passant a Durán. Li passarà a Unió?

En castellà

Unió Democrática de Catalunya es un partido fundado en 1931 por un grupo de jóvenes demócratas catalanistas con raíces cristianas. Entre estos jóvenes estaban Joan Baptista Roca i Caball (padre de Miquel Roca Junyent), Lluis Vila d’Abadal (abuelo del actual alcalde de Vic), Miquel Coll i Alentorn (presidente del Parlamento ya en democracia), Maurici Serrahima o Manuel Carrasco i Formiguera.

Desde sus inicios Unió  siempre ha sido fiel reflejo de la sociedad catalana: contradictoria, buscadora de equilibrios menudo imposibles y como tal: perdedora. Con la Segunda República se puso de su parte y de la Generalitat de Companys, pero también criticó algunas de sus decisiones. Vila d’Abadal se encargó de no romper relaciones entre el gobierno republicano y el Vaticano. Algunos de sus dirigentes escondían curas: sacrilegio para algunos. Esta dualidad supuso que mientras Carrasco y Formiguera fue fusilado en Burgos por los franquistas, otros líderes de Unió como Francesc de Paula Badía y Rafael Morató fueran asesinados en Barcelona por los rojos.

Durante el largo y duro franquismo, Unió fue esencial en la defensa de la cultura catalana, organizando cursos de lengua e historia, ayudando a escapar al exilio a perseguidos por el régimen, formando parte de asociaciones de estudiantes, de obreros cristianos y de opositores. Nombres como Coll i Alentorn, Roca y Caball, Xicoy, Rigol, De Gispert o el mismo Durán y Lleida han hecho grande, reconocido y respetado el nombre de Unió.

Recuerdo una vez en los años 90 un almuerzo en Madrid del presidente Jordi Pujol con un grupo de periodistas. Creo recordar que era el restaurante Cabo Mayor, cuando Miquel Roca (uno de los muchos delfines que tuvo Pujol) sonaba como posible ministro del gobierno Aznar (Sí, hace apenas unos años estas cosas parecían posibles). Pujol era aún el presidente de la inmensa mayoría, venerado en Catalunya y respetado en toda España (incluido el ABC de Anson lo tenía en alta consideración) y nadie podía imaginar que terminara siendo un defraudador confeso años más tarde. En esta comida Pujol hizo un comentario sobre Josep Antoni Durán i Lleida (entonces ya presidente del Comité de gobierno de UDC) en el que el presidente decía que Durán y Xabier Arzallus (exjesuita y líder del PNV) que cuando los veía juntos yendo a reuniones de la Democracia Cristiana europea parecían o bien una pareja de la guardia civil o mejor dicho, una pareja de monjas que seguro que les gustaba más por su condición católica. Aquel comentario punzante e irreverente en boca del todo poderoso Pujol y recibido a los oídos de un joven periodista como yo eran la muestra de cómo Pujol estimaba al homólogo de su partido hermano. Y también lo que muchos dicen: el poco interés siempre mostrado por el hermano mayor (Convergencia) hacia el pequeño (Unió).

Desde entonces y quizá desde antes y todo, Durán siempre ha intentado ser el nuevo Pujol, convertir el hermano pequeño en el heredero. Durán ha visto como supuestos delfines de Pujol como Roca, Cullell, Alavedra, Molins o incluso Trías i Prat de Llobatera eran desplazados lejos de la sucesión, un objetivo que Durán siempre ha tenido en la cabeza. Y  llegado el momento, cuando Pujol decidió irse y Durán veía clara su oportunidad, el todopoderoso presidente señaló con su dedo infalible a Artur Mas. Y Durán se vio relegado. Un Durán que, de largo, es el mejor orador que ha conocido en años el Congreso de los diputados, un político pragmático. Un diputado de altura, brillante, respetuoso y firme encantado en hacer gamas de grises y al que nunca le han gustado ni el negro ni el blanco.

Y ha llegado la decisión, la gran decisión con mayúsculas. Una buena parte del pueblo catalán pide un nuevo estatus respecto a España. Muchos han pedido decidir con un referéndum, incluso algunos de ellos tienen claro que quieren votar para continuar unidos a España: el mismo Durán y buena parte de Unió. Es curioso ver Durán en Madrid pedir el Derecho a decidir y como muchos le han vuelto la cara. Y ver Durán en Cataluña diciendo que no es buena la Independencia y como muchos le han vuelto la cara dos veces. Incluso, dentro de Unió, la respetada Unió se ha roto en dos por esta cuestión.
Y es que ahora, como en tiempos de la Guerra Civil, hacer equilibrios es muy difícil. Pero ahora, al menos y de momento no te fusilan ni los unos ni los otros, simplemente te arrinconan. Le está pasando a Durán. Le pasará a Unió?

Linde guanya massa poc

imagen

En català
Luis María Linde, potser Luismari pels amics, és el governador del Banc d’Espanya. És un senyor que el juny de 2012 quan ja passava dels 65 anys i es disposava a tenir una jubilació tranquil·la i feliç, algú des del govern de Rajoy li va proposar ser governador del banc emissor espanyol. I ell, va acceptar.
El Banc d’Espanya necessitava netejar la seva imatge després que amb el governador anterior, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (aquest va ocupar el càrrec perquè algú del PSOE el va proposar) quedés com un regulador que no va saber regular ni controlar la crisi financera ni les atrocitats comeses per alguns directius d’algunes entitats. Directius que es van emportar gratificacions i liquidacions espectaculars per haver enfonsat caixes i algun banc. De moment, la majoria dels què han estat jutjats han aconseguit burlar la presó acceptant la culpa i retornant els diners saquejats.
Luis María Linde ha estat tota la vida un funcionari al servei de governs i del Banc d’Espanya. Potser perquè ja va ser primer de la seva promoció, ja va aprendre des de jove que fent les coses bé i sobretot envoltat de bons amics s’arriba on es vulgui. I ho ha aconseguit.
Només arribar al Banc d’Espanya, Linde va posar als seus tècnics i experts a treballar perquè el maremàgnum de caixes i alguns bancs amb problemes desapareguessin per convertir-se en un selecte grup d’entitats sanejades i que no donessin massa problemes. Ho van aconseguir, a costa de diners públics i salvant que els va passar per alt adonar-se de què passava a Banc Madrid, fins que va ser massa tard. És cert que ni Linde ni els seus tècnics ni experts no han fet res pels milers de clients d’aquestes entitats que s’han quedat sense estalvis per haver comprat preferents o accions, que més tard es descobriria que eren trampes impíes.
En època de Linde la seu del Banc d’Espanya ha sofert una reforma faraònica. La seva cúpula ha estat netejada, les seves parets repintades, els seus sols endreçats mentre molta gent passava fam, era desnonada i patia desgràcies.
I enmig de reformes pròpies i desgràcies alienes, Linde demanava allò que també demanaven i executaven els seus mentors del govern. Davant la reforma laboral i les xifres irreverents de l’atur, Linde ha demanat abaratir l’acomiadament. Davant l’augment d’impostos, Linde ha demanat pujar encara més l’IVA. I mentre sindicats i empresaris decidien moderar salaris davant la crisi, Linde demanava més ajustos, però ell… Ell ha cobrat 176 mil euros el 2014, s’ha apujat el sou gairebé un 6%. I el mateix dia que se sap el seu sou, ell demana que continuïn les reformes.
I jo sincerament, crec que es mereix el sou que guanya i els augments salarials. És un home d’edat avançada que ha preferit continuar fent de funcionari abnegat que no pas jubilar-se com li pertocava.
És un home que cobra molt, sí, però els grans homes que demanen esforços a la resta també tenen la força moral de ser uns privilegiats, un dels elegits. Potser es creu un d’aquells Déus que s’ho miren tot des de l’Olimp, que juguen amb els mortals i els fan patir simplement per fer més entretinguts els seus jocs. I un Déu, tot s’ho val: sous alts i augments salarials fora de conveni.
O us penseu que és senzill demanar reformes, ajustos i esforços a la resta de mortals en moments de crisi? No. És una cosa que només poden demanar aquells que estan ben amunt, mirant a la resta, als de molt abaix. Perquè aquests que estan ben amunt és possible que passin males nits d’insomni pensant en el dolor que infringeixen a la resta.
Jo sempre recordaré Luis María Linde en aquella compareixença al Congrés, quan per enèsima vegada va lloar les reformes de Rajoy, d’aquell president que el va rescatar de ser un funcionari gris, un funcionari més per ser un dels elegits a l’Olimp. I Linde va dir que “les reformes havien funcionat i això és la millor prova de patriotisme que ningú pot donar”. Un elegit, un sacrificat i un patriota.

En castellà

Luis María Linde, quizás Luismari por los amigos, es el gobernador del Banco de España. Es un señor que en junio de 2012 cuando ya pasaba de los 65 años y se disponía a tener una jubilación tranquila y feliz, alguien desde el gobierno de Rajoy le propuso ser gobernador del banco emisor español. Y él, aceptó.

El Banco de España necesitaba limpiar su imagen después de que con el gobernador anterior, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (este ocupó el cargo porque alguien del PSOE lo propuso) quedara como un regulador que no supo regular ni controlar la crisis financiera ni las atrocidades cometidas por algunos directivos de algunas entidades. Directivos que se llevaron gratificaciones y liquidaciones espectaculares por haber hundido cajas y algún banco. Por el momento, la mayoría de los que han sido juzgados han conseguido burlar la cárcel aceptando la culpa y devolviendo el dinero saqueados.

Luis María Linde ha sido toda la vida un funcionario al servicio de gobiernos y del Banco de España. Quizás porque ya fue primero de su promoción, ya aprendió desde joven que haciendo las cosas bien y sobre todo rodeado de buenos amigos se llega donde se quiera. Y lo ha conseguido.

Nada más llegar al Banco de España, Linde puso a sus técnicos y expertos a trabajar  para que el maremágnum de cajas y algunos bancos con problemas desaparecieran para convertirse en un selecto grupo de entidades saneadas y que no dieran demasiados problemas. Lo consiguieron, a costa de dinero público y salvando que les pasó por alto darse cuenta de qué pasaba en Banco Madrid, hasta que fue demasiado tarde. Es cierto que ni Linde ni sus técnicos ni expertos no han hecho nada por los miles de clientes de estas entidades que se han quedado sin ahorros por haber comprado preferentes o acciones, que más tarde se descubriría que eran trampas impías
.
En época de Linde la sede del Banco de España ha sufrido una reforma faraónica. Su cúpula ha sido limpiada, sus paredes repintadas, sus suelos ordenados mientras mucha gente pasaba hambre, era desahuciada y sufría desgracias.

Y en medio de reformas propias y desgracias ajenas, Linde pedía lo que también pedían y ejecutaban sus mentores del gobierno. Ante la reforma laboral y las cifras irreverentes del paro, Linde ha pedido abaratar el despido. Ante el aumento de impuestos, Linde ha pedido subir aún más el IVA. Y mientras sindicatos y empresarios decidían moderar salarios ante la crisis, Linde pedía más ajustes, pero él … Él ha cobrado 176 mil euros en 2014, se ha subido el sueldo casi un 6%. Y el mismo día que se sube su sueldo, él pide que continúen las reformas.

Y yo sinceramente, creo que se merece el sueldo que gana y los aumentos salariales. Es un hombre de edad avanzada que ha preferido seguir haciendo de funcionario abnegado que no jubilarse como le correspondía.

Es un hombre que cobra mucho, sí, pero los grandes hombres que piden esfuerzos al resto también tienen la fuerza moral de ser unos privilegiados, uno de los elegidos. Quizá se cree uno de esos dioses que lo miran todo desde el Olimpo, que juegan con los mortales y los hacen sufrir simplemente para hacer más entretenidos sus juegos. Y un Dios, todo lo vale: sueldos altos y aumentos salariales fuera de convenio.

O pensáis que es sencillo pedir reformas, ajustes y esfuerzos al resto de mortales en momentos de crisis? No. Es algo que sólo pueden pedir aquellos que están bien arriba, mirando al resto, los de muy abajo. Porque estos que están bien arriba es posible que pasen malas noches de insomnio pensando en el dolor que infringen al resto
.
Yo siempre recordaré a Luis María Linde en aquella comparecencia en el Congreso, cuando por enésima vez alabó las reformas de Rajoy, de aquel presidente que lo rescató de ser un funcionario gris, un funcionario más para ser uno de los elegidos en el Olimpo. Y Linde dijo que “las reformas habían funcionado y eso es la mejor prueba de patriotismo que nadie puede dar”. Un elegido, un sacrificado y un patriota.

Sorpresa??

gov

En català?

La capacitat de sorpresa té límits? Em temo que no. Tothom ha pronunciat alguna vegada les frases Mai no ho hagués dit, “No m’ho puc creure” o “Pensava que ho havia vist tot”. Però tothom ha comprovat que la realitat supera molts cops qualsevol somni o pronòstic.
Aquest matí llegint el diari he vist que Manuela Carmena, la jutgessa que té molts números per ser alcaldessa de Madrid, ja te repartits alguns càrrecs dins la coalició d’esquerres que lidera. I en aquest repartiment la Policia de Madrid seria dirigida per Javier Barbero, un psicòleg de l’Hospital de La Paz. Barbero, de 53 anys, és un dels caps de l’anomenada Marea Blanca, la rebel·lió de metges i sanitaris contra la privatització de la sanitat pública que defensava el Partit Popular madrileny. La Marea Blanca es manifestava periòdicament contra les autoritats privatitzadores i eren vigilats d’aprop pels policies que ara dirigirà un dels vigilats. Sorprenent?
Carlos Sánchez és un economista d’esquerres que es considera un indignat, que defensa una Banca Pública i que hi ha d’haver una redistribució de la riquesa amb vencedors i vençuts. Sánchez serà l’encarregat de l’àrea d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament. Sorprenent?
Marta Higueras serà la mà dreta de Carmena. Treballadora del Tribunal de Comptes i antiga col·laboradora de Patxi López quan era Lehendakari. Sorprenent?
Rita Maestre serà la portaveu davant la premsa. Al seu Twitter es defineix com partisana i va ser detinguda el 2011 per envair la capella de la Universitat Complutense amb el crit de “la universitat no està per agenollar-se, sinó per estar a peu dret”. Sorprenent?
Nacho Murgui coordinarà els districtes. Conegut pel seu activisme anti desnonaments o contra les pujades de tarifes del Metro. Sorprenent?
La catalana Inés Sabanés, procedent d’Esquerra Unida i ara a la formació ecologista Equo, dirigirà Medi Ambient. Sorprenent?
Fins aquí alguns dels què han de ser els regidors de Madrid, només deixeu-me apuntar que la seva cap, Manuela Carmena, és jutgessa jubilada i coneguda per ser una de les responsables dels canvis legals perquè un pres amb fase terminal pugui anar a morir a casa, si en té. Però molts la veuen com una defensora de delinqüents i etarres.
Per què us explico tot això? Doncs perquè em continuo sorprenent. Perquè per mitjà de les urnes s’ha aconseguit que puguin manar el sistema aquells que eren vigilats, detinguts i rebutjats pel sistema fins fa poc: allò que es deien peluts, perroflautes o marginats.
També us ho dic perquè aquells que manaven fins ara han fet mans i mànigues per evitar que aquesta gent arribés al poder, oferint pactes tant absurds com impossibles.
I finalment us ho dic perquè em temo que per evitar que manin aquells que no volen l’anomenada casta faci coses que ens sorprenguin. Esperanza Aguirre està molt tranquil·la i somriu. I un Tamayazo tindria un precedent no massa llunyà. Espero equivocar-me. La solució, el dissabte, 13. Sorpresa??

En castellà

La capacidad de sorpresa tiene límites? Me temo que no. Todo el mundo ha pronunciado alguna vez las frases “Nunca lo hubiera dicho”, “No me lo puedo creer” o “Pensaba que lo había visto todo”. Pero todo el mundo ha comprobado que la realidad supera muchas veces cualquier sueño o pronóstico.

Esta mañana leyendo el periódico he visto que Manuela Carmena, la juez que tiene muchos números para ser alcaldesa de Madrid, ya tiene repartidos algunos cargos dentro de la coalición de izquierdas que lidera. Y en este reparto la Policía de Madrid sería dirigida por Javier Barbero, un psicólogo del Hospital de La Paz. Barbero, de 53 años, es uno de los fines de la llamada Marea Blanca, la rebelión de médicos y sanitarios contra la privatización de la sanidad pública que defendía el PP madrileño. La Marea Blanca se manifestaba periódicamente contra las autoridades privatizadoras y eran vigilados de cerca por los policías que ahora dirigirá uno de los vigilados. Sorprendente?

Carlos Sánchez es un economista de izquierdas que se considera un indignado, que defiende una Banca Pública y que debe haber una redistribución de la riqueza con vencedores y vencidos. Sánchez será el encargado del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento. Sorprendente?

Marta Higueras será la mano derecha de Carmena. Trabajadora del Tribunal de Cuentas y antigua colaboradora de Patxi López cuando era Lehendakari. Sorprendente?

Rita Maestre será la portavoz ante la prensa. En su Twitter se define como “partisana” y fue detenida en 2011 por invadir la capilla de la Universidad Complutense con el grito de “la universidad no está para arrodillarse, sino para estar de pie”. Sorprendente?

Nacho Murgui coordinará los distritos. Conocido por su activismo anti desahucios o contra las subidas de tarifas del Metro. Sorprendente?

La catalana Inés Sabanés, procedente de Izquierda Unida y ahora a la formación ecologista Equo, dirigirá Medio Ambiente. Sorprendente?

Hasta aquí algunos de los que han de ser los concejales de Madrid, sólo déjenme apuntar que su jefa, Manuela Carmena, es jueza jubilada y conocida por ser una de las responsables de los cambios legales para que un preso en fase terminal pueda ir a morir en casa, si tiene. Pero muchos la ven como una defensora de delincuentes y etarras.

¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque me sigo sorprendiendo. Porque por medio de las urnas se ha conseguido que puedan mandar el sistema aquellos que eran vigilados, detenidos y rechazados por el sistema hasta hace poco: lo que se llamaban peludos, perroflautas o marginados.

También os lo digo porque aquellos que mandaban hasta ahora han hecho lo imposible para evitar que esta gente llegara al poder, ofreciendo pactos tan absurdos como imposibles.

Y finalmente os lo digo porque me temo que para evitar que manden aquellos que no quiere la llamada casta haga cosas que nos sorprendan. Esperanza Aguirre está muy tranquila y sonríe. Y un “Tamayazo” tendría un precedente no muy lejano. Espero equivocarme. La solución, el sábado, 13. Sorpresa ??

Illetrats

hhh

En català

Tinc aficions, sí. Qui no les té? Jo col·lecciono cromos des que tinc records (mai no diré des que tinc ús de la raó, cosa massa seriosa). M’encanta el cinema i potser he vist al llarg de la meva vida desenes de milers de pel·licules, algunes de les quals he vist fins una quinzena de vegades i moltes altres les recordo perfectament, gairebé al peu de la lletra i també qui l’ha interpretat, dirigit i fins i tot el compositor de la seva banda sonora. També sóc aficionat als escacs, a viatjar o a tastar plats típics de tot el món. M’encanta llegir llibres, no tan en artil·lugis electrònics, gaudeixo jugant amb el meu fill o passejant per zones comercials, no per centres comercials. M’encanta jugar al futbol, córrer per un parc o fer bicicleta, però no per carreteres obertes al trànsit.
Són com veieu aficions normals i gens arriscades, Mai no m’ha crida l’atenció escalar muntanyes de 8 mil metres, patinar sobre gel,  llençar-me en paracaigudes, fer ponting, rappel, rafting, o tot allò que suposi cremar adrenalina a canvi de jugar-te la vida, tot i que el risc inicial és mínim i normalment tothom sobreviu.
Potser aquestes aficions tranquil·les i gens arriscades em vénen de quan tenia uns 15 anys i vaig patir un accident de moto en ple estiu vestit només amb un banyador i unes sabatilles. En aquell accident el meu acompanyant, en Gerard, va marxar a la recerca d’ajuda cridant que jo estava mort. En aquell moment al sentir-lo vaig dir… Quina putada sóc mort. Tot va ser un ensurt, el cos ferit i dolorit i recuperat en dos dies, però l’ensurt em va suposar no tornar a pujar en moto mai més a la vida. I vés a saber si també m’ha fet més prudent en molts àmbits, aficions incloses.
I tota aquesta tirallonga perquè us la faig patir? Doncs per referir-me a una afició que no entenc, una altra afició que no entenc ni comparteixo. Però aquesta gens arriscada. Aquests dies a Madrid se celebra la Fira del llibre al parc del Retiro. Durant dues setmanes milers de persones desfilen pel seu Passeig de Cotxes ple de llibreries improvisades. La immensa minoria compra llibres, una gran majoria simplement es passeja entre les fulles dels llibres i dels arbres (llicència poètica que em podia haver estalviat) i un nodrit grup d’aquests passejants són aficionats a….col·leccionar autògrafs d’escriptors més o menys famosos. Per aconseguir el seu trofeu no tenen problema en fer hores de cua davant l’estand i impedir la normal circulació de persones per la Fira.
És una afició que mai no he entès, tot i que tinc quatre llibres firmats… Concretament per Cela, Grass, Fernán Gómez i Delibes. I sobretot no entenc la immensa majoria d’aquests caça autògrafs, que a part de fer hores de cua sota el sol i impedir que els compradors de llibres anem més amples… Fan una cosa que em molesta sobiranament. Fer mans i mànigues per un autògraf i una ratlla de dedicatòria i després no llegir el llibre i arraconar-lo no a la seva biblioteca (que no en tenen) i si potser falcar una taula o llençar-lo vés a saber on. Suposo que és com pujar a l’Everest i fet el cim…tancar els ulls.

En castellà

Tengo aficiones, sí. Quien no las tiene? Yo colecciono cromos desde que tengo recuerdo (nunca diré desde que tengo uso de razón, es algo demasiado serio). Me encanta el cine y quizás he visto a lo largo de mi vida decenas de miles de películas, algunas de las cuales he visto hasta una quincena de veces y muchas otras las recuerdo perfectamente, casi al pie de la letra y también quien la ha interpretado, dirigido e incluso el compositor de su banda sonora. También soy aficionado al ajedrez, a viajar o a probar platos típicos de todo el mundo. Me encanta leer libros, no en artilugios electrónicos, disfruto jugando con mi hijo o paseando por zonas comerciales, no por centros comerciales. Me encanta jugar al fútbol, ​​correr por un parque o hacer bicicleta, pero no por carreteras abiertas al tráfico.


Son como veis aficiones normales y nada arriesgadas, Nunca me llamó la atención escalar montañas de 8 mil metros, patinar sobre hielo, tirarme en paracaídas, hacer puenting, rappel, rafting, o todo aquello que suponga quemar adrenalina a cambio de jugarse la vida, aunque el riesgo inicial es mínimo y normalmente todo el mundo sobrevive.


Quizás estas aficiones tranquilas y nada arriesgadas me vienen de cuando tenía unos 15 años y sufrí un accidente de moto en pleno verano vestido sólo con un bañador y unas zapatillas. En ese accidente mi acompañante, Gerard, se fue en busca de ayuda gritando que yo estaba muerto. En aquel momento al oírlo dije … Qué putada, estoy muerto. Todo fue un susto, el cuerpo herido y dolorido y recuperado en dos días, pero el susto me supuso no volver a subir en moto nunca más en la vida. Y quién sabe si también me ha hecho más prudente en muchos ámbitos, aficiones incluidas.


Y toda esta retahíla porque os la hago sufrir? Pues para referirme a una afición que no entiendo, otra afición que no entiendo ni comparto. Pero esta nada arriesgada. Estos días en Madrid se celebra la Feria del libro en el Parque del Retiro. Durante dos semanas miles de personas desfilan por su Paseo de Coches lleno de librerías improvisadas. La inmensa minoría compra libros, una gran mayoría simplemente se pasea entre las hojas de los libros y de los árboles (licencia poética que me podía haber ahorrado) y un nutrido grupo de estos paseantes son aficionados a …. coleccionar autógrafos de escritores más o menos famosos. Para conseguir su trofeo no tienen problema en hacer horas de cola ante el stand e impedir la normal circulación de personas por la Feria.


Es una afición que nunca he entendido, aunque tengo cuatro libros firmados … Concretamente por Cela, Grass, Fernán Gómez y Delibes. Y sobre todo no entiendo la inmensa mayoría de estos caza autógrafos, que aparte de hacer horas de cola bajo el sol e impedir que los compradores de libros vayamos más anchos … Hacen algo que me molesta soberanamente. Hacer lo imposible por un autógrafo y una raya de dedicatoria y luego no leer el libro y arrinconarlo no en su biblioteca (que no tienen) y si acaso calzar una mesa o tirarlo a saber dónde. Es como subir al Everet y una vez en la cima…cerrar los ojos.

Xiulades

python

En català

Quan Lauren Bacall, amb 20 anys, i Humphrey Bogart, amb 45 anys, es van casar diuen que ell li va regalar a ella un xiulet d’or amb la inscripció “Si em necessites, xiula”. La frase recordava una de les escenes més memorables de la pel·licula To Have and Have Not, quan el personatge de la Bacall (Mary Browning)  li deia al del Humphrey (Harry Steve Morgan) que xiular era molt fàcil: junta els llavis i deixa anar l’aire. Quan anys després Humphrey moria víctima del càncer, Bacall va deixar-li dins el taüt el xiulet. Només per aquesta història, gosaria dir que xiular no pot ser mai un acte irreverent, maleducat o groller. Si en algun moment ho ha estat, aquesta anècdota esvaeix tot el recriminable que pugui tenir l’acció d’ajuntar els llavis i deixar anar l’aire.
Estem a Espanya, ens agradi o no. I xiular a Espanya té moltes altres accepcions agradables. Per exemple…
Xiular una taula de bons menjars és senyal que la teca és bona i que aviat te la menjaràs com homenatge al cuiner o la cuinera.
Xiular una senyora sempre ha estat un acte de reconeixement cap a la bellesa femenina,a pesar que avui en dia alguns o algunes ho puguin entendre com una falta de respecte masclista (sincerament no comparteixo aquest extrem i prefereixo dir que tirar floretes a algú és lloable sempre que es faci amb respecte i bon gust).
Xiular continua sent en alguns llocs d’aquest magnífic país un mitjà de comunicació. Aquí us parlaré del Silbo Gomero, que a través de mitja dotzena de notes ha servit per xerrar a llarga distància entre veïns de la Gomera. Aquest xiulet és ensenyat als alumnes de l’Ensenyament Secundari Obligatori de les Canàries i les seves autoritats han demanat que sigui Patrimoni Oral de la Humanitat.

Xiular també té com a objectiu avisar a altres persones, entretenir un nadó, interactuar amb el canari, no sentir-se sol en un lloc solitari o el divertiment i aquí només cal recordar aquell extraordinari Always Look On The Bright Side Of Life de La Vida de Bryan, quan els Monty Python van recrear la crucifixió de Jesús on tothom acabava xiulant i somrient… Falta de respecte? No, una obra d’art!!!!
Ara, les autoritats espanyoles diuen que una xiulada de tot un estadi contra l’Himne espanyol i el rei Felip pot ser un acte de violència. Aquestes mateixes autoritats no deien que era violència quan l’octubre de 2012 l’estadi Vicente Calderón va xiular La Marsellesa en un partit Espanya-França. Per què? O aquestes mateixes autoritats no veuen violència quan el Bernabéu escridassa el seu porter Casillas. Per què? O autoritats anteriors no van veure violència en xiulades similars fetes per les aficions del Barça i l’Athletic Club en dues finals de Copa com la que s’ha celebrat aquest cap de setmana. Per què?
El Comitè Anti violència es reunirà i dirà que xiular no és violent, com a molt una falta de respecte i potser demana una multa amb afanys exclusivament recaptatoris. Punt final.
Però a mi em preocupa el perquè tanta gent expressa el seu malestar cap als símbols d’un país. Potser perquè no el senten com a propi i perquè hi ha moltes autoritats interessades en què cada cop se sentin més allunyats.
I sobretot em preocupa que aquestes mateixes autoritats xiulen allò que els ve de gust. Bé, no xiulen, es limiten a rebutjar-ho perquè no saben ajuntar els llavis i deixar anar l’aire.

Visca la llibertat d’expressió. Tots som Charlie Hebdó.

En castellà

Cuando Lauren Bacall, con 20 años, y Humphrey Bogart, con 45 años, se casaron  él le regaló a ella un silbato de oro con la inscripción “Si me necesitas, silba”. La frase recordaba una de las escenas más memorables de la película To Have and Have Not, cuando el personaje de la Bacall le decía al del Humphrey que silbar era muy fácil: junta los labios y suelta el aire. Cuando años después Humphrey moría víctima del cáncer, Bacall dejarle dentro del ataúd el silbato. Sólo por esta historia, me atrevería a decir que silbar no puede ser nunca un acto irreverente, maleducado o grosero. Si en algún momento lo ha sido, esta anécdota desvanece todo lo recriminable que pueda tener la acción de juntar los labios y soltar el aire.


Estamos en España, nos guste o no. Y silbar en España tiene muchas acepciones agradables. Por ejemplo …
Silbar una mesa llena de buena comida es señal de que la teca es buena y que pronto te la comerás como homenaje al cocinero o cocinera.
Silbar a una señora siempre ha sido un acto de reconocimiento hacia la belleza femenina, a pesar de que hoy en día algunos o algunas lo puedan entender como una falta de respeto machista (sinceramente no comparto este extremo y prefiero decir que echar piropos a alguien es loable siempre que se haga con respeto y buen gusto).
Silbar sigue siendo en algunos lugares de este magnífico país un medio de comunicación. Aquí os hablaré del Silbo Gomero, que a través de media docena de notas ha servido para charlar a larga distancia entre vecinos de La Gomera. Este silbido es enseñado a los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria de Canarias y sus autoridades han pedido que sea Patrimonio Oral de la Humanidad.
Silbar también tiene como objetivo avisar a otras personas, entretener a un bebé, interactuar con el canario, no sentirse solo en un lugar solitario o el divertimento y aquí sólo hay que recordar aquel extraordinario Always Look On The Bright Side Of Life de La Vida de Bryan, cuando los Monty Python recrearon la crucifixión de Jesús donde todos acababan silbando y sonrientes … Falta de respeto? No, una obra de arte !!!!


Ahora, las autoridades españolas dicen que un silbido de todo un estadio contra el Himno español y el rey Felipe puede ser un acto de violencia. Estas mismas autoridades no decían que era violencia cuando en octubre de 2012 el estadio Vicente Calderón pitó La Marsellesa en un partido España-Francia. ¿Por qué? O esas mismas autoridades no ven violencia cuando el Bernabéu grita su portero Casillas. ¿Por qué? O autoridades anteriores no vieron violencia en silbidos similares hechos por las aficiones del Barça y el Athletic Club en dos finales de Copa como la que se ha celebrado este fin de semana. ¿Por qué?


El Comité Anti violencia se reunirá y dirá que silbar no es violento, como mucho una falta de respeto y quizás pide una multa con afanes exclusivamente recaudatorios. Punto final.


Pero a mí me preocupa el porqué tanta gente expresa su malestar hacia los símbolos de un país. Quizás porque no lo sienten como propio y porque hay muchas autoridades interesadas en que cada vez se sientan más alejados.
Y sobre todo me preocupa que estas mismas autoridades pitan lo que les apetece. Bueno, no silban, se limitan a rechazarlo porque no saben juntar los labios y soltar el aire.

Viva la libertad de expresión. Todos somos Charlie Hebdo.