Estimades Majestats

sobre_reis_cat

En català

Fa molts anys que sé que els reis d’Orient no es dediquen a complaure desitjos intranscendents escrits a través de cartes fetes només amb il·lusió. Ells com a molt i de tant en tant  es fixen en regalar alguna cosa demanada en la intimitat per alguna persona que ja no creu en la seva magia.
Així, que avui  escriure una carta intranscendent amb desitjos que si es compleixen… Millor i si no es compleixen… Doncs què hi farem? Un any més de carbó.
Estimades majestats.
Per l’any que comença us demano algunes cosetes, una carta escrita tal com raja, sense ordre, ni prioritats, ni amb totes les coses que voldria.
-Que aquests programes televisius que fan xusma i en cap cas periodistes, ni comunicadors, ni comptadors d’històries desapareguin per caiguda d’audiència o siguin traslladats a horaris nocturns (si pot ser a partir de les dues de la matinada). I que en cap cas continuïn en horari infantil de tarda i si pot ser s’estalviïn de tenir a ex concursants de programes deixalla com si fossin algú a tenir mínimament en compte. Repeteixo, són xusma prescindible, vomitiva i desagradable a la vista, l’oïda i el gust.
-Que vagin a la presó tots els polítics, poderosos i famosos que faci falta. Que els jutges i fiscals els tractin com si fossin lladres de gallines… Cap compassió. I que també tanquin amb set claus aquells miserables que els defensen en públic i fan campanyes per evitar que els engarjolin.
-Que algú amb cap, que mani i sens interessos a curt termini se n’adoni que les lleis escrites fa trenta anys no poden estar per sobre de voluntats populars de present i de futur que volen altres coses diferents d’aquelles escrites fa tants i tants anys.
-Que dimiteixin Josep Maria Bartomeu i Andoni Zubizarreta i de pas tota la junta directiva del Barça pel seu horrorós paper, tant en política de fitxatges com de gestió del club. Com pot ser que continuïn al Barça, gent que ha portat a la institució als tribunals i que han desfet l’equip més gran de tots els temps (no tot és qüestió que Xavi i Iniesta s’han fet vells). I no demano la presó pel Zubi perquè estem en dates nadalenques, però no perquè no se la mereixi per haver fitxat per molts milions jugadors coixos, jugadors de segona i per haver incentivat que alguns bons jugadors de futbol s’hagin convertit en jugadors de pòquer als Estats Units.
-Que els bancs rescatats amb els diners de parats, treballadors, jubilats, i gent que no tenia res a veure amb la seva fallida comencin a retornar el què no és seu. I que aquest any que es començarà a jutjar als responsables d’aquesta desfeta acabin, si cal, a la presó. Que no passi com aquest any que els capitostos de Caixa Penedès es van estalviar la garjola només quan en l’últim moment i amb el pantalons cagats van tornar els diners robats. Que tornin el que van robar i que també vagin a la presó.
-Que notem en els rebuts de la llum i del gas allò que els governants asseguren que passa, però que cap usuari nota… Que aquestes factures baixen. Que sigui veritat que la rebaixa de l’IRPF suposi un increment de 30 euros a les nòmines, així serem tan afortunats i estarem tan feliços que ajudarem a reactivar l’economia, cosa que no saben o no volen fer aquests senyores i senyors que ens manen.
-Que facin una llei per la qual cap imputat o imputada pugui exercir un càrrec públic i que s’inhabiliti a aquells que vulguin saltar-se aquesta llei.
-Que els únics reis que ens entrin a casa, encara que només ho facin per la tele, siguin Sas majestats d’Orient. Particularment em sobren aquells que viuen, viatgen, mengen, cacen, es lucren i s’operen la cara a la nostra costa. Aquests que marxin ben lluny, a l’Àfrica profunda.
-Que les empreses i els empresaris descobreixin algun dia que la millora dels seus negocis o la solució dels seus problemes no sempre impliquen donar pel cul als treballadors, retallar els sous i fer desaparèixer els seus drets.
-Que si la majoria dels electors volen que guanyi una opció política indesitjable… Que així sigui. Encara que només serveix per engegar ben lluny aquelles formacions polítiques que es creuen Déu, el Pare, el Fill i l’Esperit Sant.
Tinc més peticions intranscendents, però m’aturo perquè sé que potser no me’n podeu facilitar cap i perquè els que encara segueixin llegint…no es cansin més. Les peticions serioses, més tard en la intimitat.
Bon Any.

En castellà

Hace muchos años que sé que los reyes de Oriente no se dedican a complacer deseos intrascendentes escritos a través de cartas hechas sólo con ilusión. Ellos, como mucho y de vez en cuando se fijan en regalar algo pedido en la intimidad por alguna persona que ya no cree en ellos.


Así que hoy escribo una carta intrascendente con deseos de que si se cumplen Mejor y si no se cumplen … Pues qué le vamos a haver? Un año más de carbón.


Estimadas majestades.
Para el año que comienza os pido algunas cositas, lo hago sin orden, ni prioridades y ni tan siquiera os pediré todo aquello que quiero.


-Que Estos programas televisivos que hacen chusma y en ningún caso periodistas, ni comunicadores, ni contadores de historias desaparezcan por caída de audiencia o sean trasladados a horarios nocturnos (a ser posible a partir de las dos de la madrugada). Y que en ningún caso continúen en horario infantil de tarde y que se ahorren tener a ex concursantes de programas basura  como si fueran alguien a tener mínimamente en cuenta. Repito, son chusma prescindible, vomitiva y desagradable a la vista, el oído y el gusto.


-Que Vayan a la cárcel todos los políticos, poderosos y famosos que haga falta. Que los jueces y fiscales los traten como si fueran ladrones de gallinas Ninguna compasión. Y que también cierren bajo siete llaves a aquellos miserables que los defienden en público y hacen campañas para evitar que los encarcelen.


-Que Alguien con cabeza, que mande y sin intereses a corto plazo se dé cuenta de que las leyes escritas hace treinta años no pueden estar por encima de voluntades populares de presente y de futuro que quieren otras cosas diferentes de aquellas escritas hace tantos y tantos años.


-Que dimitan Josep Maria Bartomeu y Andoni Zubizarreta y de paso toda la junta directiva del Barça por su horroroso papel, tanto en política de fichajes como de gestión del club. Cómo puede ser que continúen en el Barça, gente que ha llevado a la institución a los tribunales y que han deshecho el equipo más grande de todos los tiempos (no todo es cuestión de que Xavi e Iniesta se han hecho viejos). Y no pido prisión por Zubi porque estamos en fechas navideñas, pero no porque no se la merezca por haber fichado por muchos millones jugadores cojos, jugadores de segunda y por haber incentivado que algunos buenos jugadores de fútbol se hayan convertido en jugadores de póquer en Estados Unidos.


-Que Los bancos rescatados con dinero de parados, trabajadores, jubilados, y gente que no tenía nada que ver con su quiebra empiecen a devolver lo que no es suyo. Y que este año que se comenzará a juzgar a los responsables de esta  vergüenza terminen, si es necesario, en la cárcel. Que no pase como este año que los cabecillas de Caixa Penedès se ahorraron estar  entre rejas sólo cuando en el último momento y con el pantalón cagado devolvieron el dinero robado. Que devuelvan lo que robaron y que también vayan a la cárcel.


-Que Notemos en los recibos de la luz y del gas lo que los gobernantes aseguran que pasa, pero que ningún usuario nota … Que estas facturas bajan. Que sea verdad que la rebaja del IRPF suponga un incremento de 30 euros en las nóminas, así seremos tan afortunados y estaremos tan felices que ayudaremos a reactivar la economía, lo que no saben o no quieren hacer estos señoras y señores que nos mandan.


-Que Hagan una ley por la que ningún imputado o imputada pueda ejercer un cargo público y que se inhabilite a aquellos que quieran saltarse esta ley.


-Que Los únicos reyes que nos entren en casa, aunque sólo lo hagan por la tele, sean Sus Majestades de Oriente. Particularmente me sobran aquellos que viven, viajan, comen, cazan, se lucran y se operan la cara a nuestra costa. Estos que se vayan muy lejos, al África profunda.


-Que Las empresas y los empresarios descubran algún día que la mejora de sus negocios o la solución de sus problemas no siempre implican dar por culo a los trabajadores, recortar los sueldos y hacer desaparecer sus derechos.


-Que Si la mayoría de los electores quieren que gane una opción política indeseable Que así sea. Aunque sólo sirva para enviar muy lejos a aquellas formaciones políticas que se creen Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.


Tengo más peticiones intrancendentes, pero paro porque sé que quizás no me podéis facilitar ninguna y para que los que aún sigan leyendo no se cansen más. Las peticiones serias, más tarde en la intimidad.


Feliz Año.

Conte de Nadal prescindible

1419429053_334598_84719800_fotograma_2

En català
A les nou en punt, com cada 24 de desembre des de fa molts anys… Un Borbó entra a les nostres cases (no hi ha manera d’evitar-ho si tens televisor i està encès a aquella hora) per resumir-nos l’any que acaba i per desitjar coses pel que ha de començar. Aquesta vegada, el 2014, hi ha hagut canvi de rei. S’ha retirat amb el número 1, Joan Carles, i l’ha substituït amb el número 7 Felip.
Per presentar-se el jove rei (de la meva quinta) ha aparegut assegut a la cantonada d’un saló, sembla que petit, acollidor i amb sofàs vermells de vellut. Amb un parell de fotografies. Una de la nova Família Reial i l’altre amb la dels Reis, en Felip i la seva esposa, Letizia, la noia, la ventafocs que fa uns anys es passejava per tots els bars de les zones cares de Madrid (Diego de León no tenia secrets per a ella) per després anar a dormir a una de les zones més humils de la capital.
El seu discurs, com els del seu pare no han tingut res d’interessant, o almenys res a tenir en compte de manera especial.
Ha començat parlant de la corrupció dels servidors públics, però en cap moment ha esmentat a sa germana Cristina, a son cunyat Urdangarín, que s’asseuran a la banqueta d’acusats per la gosadia d’un jutge valent i a punt de jubilar-se ( i a pesar de l’oposició d’un fiscal covard, prescindible i fosc). També podria haver parlat de son pare que en comptes de fer de rei, feia de caçador i amant de joves princeses teutones a l’Àfrica. O d’ell mateix, de quant s’ha callat de veure tanta merda al seu voltant.
Ha tornat a demanar als catalans que volen la independència que es callin, que no reclamin els seus desitjos independentistes i que continuïn formant part d’aquesta gran nació, Espanya, tan vella com la pedra, la roda i el sol.
I Felip també ha parlat de la crisi. Diu que ja s’ha acabat. Que els 6 milions de parats són danys col·laterals que no desmenteixen la recuperació i que encara que s’hagin quedat enrere, la resta ha de tirar endavant. Tot dit i escenificat en un petit saló d’un gran palau ple de sofàs vermells de vellut. Això sí, no li he apreciat massa com llegia el discurs redactat en un altre palau.
Visca la República.

En castellà

A las nueve en punto, como cada 24 de diciembre desde hace muchos años … Un Borbón entra en nuestras casas (no hay manera de evitarlo si tienes televisor y está encendido a esa hora) para resumirnos el año que termina y para desear cosas para el que está a punto de empezar. Esta vez, en 2014, ha habido cambio de rey. Se ha retirado con el número 1, Juan Carlos, y lo ha sustituido con el número 7 Felipe.

Para presentarse el joven rey (de mi quinta) ha aparecido sentado en la esquina de un salón, parece pequeño, acogedor y con sofás rojos de terciopelo. Con un par de fotografías. Una de la nueva Familia Real y el otro con la de los Reyes, Felipe y su esposa, Letizia, la joven, la cenicienta que hace unos años se paseaba por todos los bares de las zonas caras de Madrid (Diego de León no tenía secretos para ella) para luego ir a dormir en una de las zonas más humildes de la capital.

Su discurso, como los de su padre no han tenido nada interesante, o al menos nada que tener en cuenta de manera especial.

Ha comenzado hablando de la corrupción de los servidores públicos, pero en ningún momento ha mencionado a su hermana Cristina, a su cuñado Urdangarín, que se sentarán en el banquillo de acusados por la osadía de un juez valiente y a punto de jubilarse (ya pesar de la oposición de un fiscal cobarde, prescindible y oscuro). También podría haber hablado de su padre que en vez de hacer de rey, hacía de cazador y amante de jóvenes princesas teutonas en África. O de sí mismo,  de cuánto se ha callado de ver tanta mierda a su alrededor.

Ha vuelto a pedir a los catalanes que quieren la independencia que se callen, que no reclamen sus deseos independentistas y que continúen formando parte de esta gran nación, España, tan vieja como la piedra, la rueda y el sol.

Y Felipe también ha hablado de la crisis. Dice que ya se ha terminado. Que los 6 millones de parados son daños col·laterales que no desmienten la recuperación y que aunque se hayan quedado atrás, el resto tiene que salir adelante. Todo dicho y escenificado en un pequeño salón de un gran palacio lleno de sofás rojos de terciopelo. Eso sí, no le he apreciado demasiado como leía el discurso redactado en otro palacio.

Viva la República.

Ells i elles decideixen els temps

crisis

En català

Ara que s’acosta any electoral a molts els interessa dir que el pitjor
de la crisi ha quedat enrere i que només hem de mirar al futur amb
optimisme i convençuts que les vaques magres deixaran pas a les vaques
grasses. Però aquests pro homes i pro dones (existeix el terme) no volen
saber res de la gent que s’ha quedat pel camí. D’aquells milers que no
tenen feina, que no tenen recursos, que potser no tenen ni un habitatge
digne, que no saben què collons tindran per dinar, ni si tan sols si
faran un àpat al dia. No volen saber res, ni diuen res d’aquells que un
dia tenien una vida normal i que ara només els queda un llunyà record de
benestar i seguretat.

Fa uns dies, un d’aquests pro homes (us juro
que no recordo qui era) va dir: “ara que ve la recuperació
econòmica, pregunto als sindicats si preferiu recuperar els sous
d’aquells que encara tenen feina o que els parats a conseqüència de la
crisi recuperin les seves feines” i crec que els sindicats han preferit
callar i no respondre a aquesta pregunta que és tant dura com grollera. A
mi m’agradaria que els parats recuperessin la seva feina i els que
encara tenen feina recuperessin els sous antics sous i drets laborals. Aquests
senyors que ara fan aquest tipus de preguntes mai no han viscut la
crisi. Mai. Que no us enganyin. Sentir presidents de multinacionals,
grans empresaris, ministres dir que la crisi ja s’ha esvaït és una
vergonya. Ells mai no han patit les conseqüències de la crisi, tot i que
en molts casos han estat responsables d’ella. Us posaré dos exemples..

Presidents, ministres i consellers de molts governs van renunciar a la paga doble
un cop. Us enrecordeu? Un cop. Això és donar exemple solidari als molts
espanyols que es van quedar sense feina, sense casa i sense futur per la
crisi? Un segon exemple. Què saben els senyors Alierta,
el clan Botín, Francisco González o tants altres del què han patit
molts per ara dir que s’ha acabat el patiment? Ells han deixat de tenir
despatxos luxosos? Han deixat de tenir sopars multimilionaris? S’han
abstingut de vacances orgiàstiques? No. I ben fet que fan, però que ara
no es converteixin en jutges de si ha acabat o no la
crisi. No xerraven quan les coses anaven fatal, que no ho facin ara, que
continuïn en els seus despatxos, en els seus sopars i les seves
vacances. Potser algun dia, algun govern els retalla una mica els seus
beneficis obligant-los a pagar tots els impostos que haurien d’assumir
les seves empreses. Recordeu que la majoria són gestors posats a dit per
companys de pupitre que van ser presidents de govern.

I acabo. Ara s’acosten les festes de Nadal. Hem viscut el black friday
nord-americà on s’han batut rècords de vendes. En paral·lel els bancs
d’aliments han recaptat tones i tones de menjar per aquells que no fan
aquell àpat diari. Entrarem al 2015, any d’eleccions on aquells que s’amaguen a les
crisis i treuen el cap a la recuperació lluitaran per mantenir el seu
estatus. Els que no tenen res passaran a un segon pla, o a un tercer. I
els pro homes i pro dones diran que el gran problema d’Espanya és evitar
que arribin al poder quatre professors universitaris peluts i de dutxa
setmanal amb idees revolucionàries bolivarianes.

En castellà

Ahora que se acerca año electoral a muchos les interesa decir que lo peor
de la crisis ha quedado atrás y que sólo tenemos que mirar al futuro con
optimismo y convencidos de que las vacas flacas dejarán paso a las vacas
gordas. Pero estos pro hombres y pro mujeres (existe el término) no quieren
saber nada de la gente que se ha quedado por el camino.
De aquellos miles que no
tienen trabajo, que no tienen recursos, que tal vez no tienen ni una vivienda
digna, que no saben qué cojones tendrán para comer, ni si siquiera si
harán una comida al día. No quieren saber nada, ni dicen nada de aquellos que un
día tenían una vida normal y que ahora sólo les queda un lejano recuerdo de
bienestar y seguridad.

Hace unos días, uno de estos pro hombres (os juro
que no recuerdo quién era) dijo: “ahora que viene la recuperación
económica, pregunto a los sindicatos si prefieren recuperar los sueldos
de aquellos que aún tienen trabajo o que los parados como consecuencia de la
crisis recuperen sus trabajos” y creo que los sindicatos han preferido
callar y no responder a esta pregunta, que es tan dura como grosera. A
mí me gustaría que los parados recuperaran su trabajo y los que
aún tienen trabajo recuperaran los sueldos antiguos sueldos y derechos laborales. Estos señores que ahora hacen este tipo de preguntas nunca han vivido la
crisis. Nunca. Que no os engañen. Oir a  presidentes de multinacionales,
grandes empresarios, ministros decir que la crisis ya se ha desvanecido es una
vergüenza. Ellos nunca han sufrido las consecuencias de la crisis, aunque
en muchos casos han sido responsables de ella. Os pondré dos ejemplos ..

Presidentes, ministros y consejeros de muchos gobiernos renunciaron a la paga doble
una vez. ¿Os acordáis? Una vez. Esto es dar ejemplo solidario a muchos
españoles que se quedaron sin trabajo, sin casa y sin futuro por la
crisis? Un segundo ejemplo. ¿Qué saben los señores Alierta,
el clan Botín, Francisco González o tantos otros de lo que han sufrido
muchos para ahora decir que se ha acabado el sufrimiento? Ellos han dejado de tener
despachos lujosos? Han dejado de tener cenas multimillonarias? Se han
abstenido de vacaciones orgiásticas? No. Y bien que hacen, pero que ahora
no se conviertan en jueces de si ha terminado o no la
crisis. No charlaban cuando las cosas iban fatal, que no lo hagan ahora, que
continúen en sus despachos, en sus cenas y sus
vacaciones. Quizás algún día, algún gobierno los recorta un poco sus
beneficios obligándoles a pagar todos los impuestos que deberían asumir
sus empresas. Recuerden que la mayoría son gestores puestos a dedo por
compañeros de pupitre que fueron presidentes de gobierno.

Y termino. Ahora se acercan las fiestas de Navidad. Hemos vivido el black friday
norteamericano donde se han batido récords de ventas en el comercio. En paralelo  los bancos de alimentos han recaudado toneladas y toneladas de comida para aquellos que no hacen aquella comida diaria. Entraremos en el 2015, año de elecciones donde aquellos que se esconden en las crisis y se asoman en la recuperación lucharán por mantener su estatus. Los que no tienen nada pasarán a un segundo plano, o a un tercero. Y los pro hombres y pro mujeres dirán que el gran problema de España es evitar
que lleguen al poder cuatro profesores universitarios peludos y de ducha
semanal con ideas revolucionarias bolivarianas.

El senyor Bonet de @Freixenet

bonet

En català

Fa uns quinze anys, ja vivint a Madrid, vaig conèixer Josep Lluis Bonet. Era un dinar d’aquells que s’organitzen a la capital gairebé cada dia on compartim taula empresaris, polítics, homes de negocis i els periodistes (jo crec que només se’ns convida perquè ensenyem a la gent que no està convidada com els poderosos dinen endogàmicament  a llocs cars, prohibits per la majoria dels mortals).
I per casualitats de la vida, a la taula on em van fer asseure en aquell dinar hi havia el senyor Bonet. En aquell moment no era encara el president de Freixenet (el van elegir el 1999), ni president de la Fira de Barcelona (ho és des de 2004), ni responsable de la poderosa i nova Cámara de Comercio de España (des de novembre de 2014). En aquells moments crec recordar que Bonet era Director General de Freixenet. No us amagaré que em va agradar i molt compartir estovalles i estar assegut amb ell durant unes dues hores.
Era un home poderós, però va estar tota l’estona parlant amb mi, un jove periodista. Era una persona a la qual tots els convidats el saludaven, però en tot moment va estar pròxim, accessible i amable amb mi, unes virtuts que en el món de la premsa agraïm.
Em va explicar la història de Freixenet. Una empresa familiar fundada el 1889 (més antiga que el Barça) a través del casament, potser de conveniència, entre les famílies vinateres Ferrer i Sala. El 1914, amb la caiguda de vendes del vi deguda a la Primera Guerra Mundial la companyia s’especialitza en el xampany, el xampany d’una França ocupada i preocupada per la Gran Guerra. És allò del possibilisme i la visió que tenen alguns  empresaris. Fer d’un problema una oportunitat.
Bonet i jo també vam parlar del drama de la fil·loxera, de les caves Freixenet (qui no les ha visitades) i dels populars anuncis de Nadal, de com es fitxen estrelles de Hollywood o com van a aconseguir que a Dallas, el malvat Jr Ewing brindés amb Freixenet. En Bonet va contestar i de manera animada a totes les preguntes. Va ser un dinar amb bona companyia del qual en guardo molt bon record.
Eren els anys 90 i a la conversa, evidentment, en cap moment vam parlar de política, ni de l’enfrontament Catalunya-Espanya (o almenys entre els seus governs).
Han passat els anys i estem en ple conflicte polític. Josep Lluís Bonet ha continuat liderant amb èxit Freixenet, al marge de batalles territorials. Fa poc, Freixenet i d’altres empreses catalanes han estat boicotejades per ser catalanes (el boicot al cava ha estat la bandera d’aquesta bestiesa de no voler comprar segons què perquè es fa segons on).
I aquí és on a Bonet un dia se li fa una pregunta, que als anys 90 no es feia. Què pensa del procés sobiranista. I el president de Freixenet ha contestat: “jo sóc un empresari català i espanyol, que ha de mirar per l’economia i no per la política. Personalment no crec que sigui bo separar-se d’Espanya. Junts som més forts”.
Si no em falla la memòria aquesta ha estat la seva resposta en diverses ocasions. I jo sincerament crec que no hi ha res de criticable en aquestes paraules. Si ell se sent català i espanyol… Ben fet, hi ha molta gent que pensa així. Si ell no vol “mullar-se” en política… Ben fet. Bonet és un empresari que ha aconseguit portar part de Hollywood a Sant Sadurní d’Anoia, que a Dallas es brindés amb Freixenet. I tot això no es fa tancant-se portes, sinó obrint-les.
Dit això, i mirant les xarxes socials em temo que Freixenet ara tindrà problemes de ser rebutjada a Espanya per ser una empresa catalana i a Catalunya per declarar-se espanyola. Però no en fem un drama, Freixenet té la immensa part del seu negoci a l’estranger, per tan i com a bons empresaris han minimitzat el risc del conflicte Espanya-Catalunya.
I acabo amb una frase que repeteixo ara i que ja li vaig dir a l’aleshores director general de Freixenet en aquell dinar dels anys 90… Amb tot el respecte senyor Bonet, a mi m’agrada molt el cava i a casa sempre compro l’Anna de Codorniu. Ell em va contestar… Ben fet, sempre has de dir el què penses.

En castellà

Hace unos quince años, ya viviendo en Madrid, conocí a José Luis Bonet. Era una comida de aquellas que se organizan en la capital casi cada día donde compartimos mesa empresarios, políticos, hombres de negocios y los periodistas (yo creo que sobretodo nos invitan para que enseñemos a la gente que no está invitada como los poderosos comen en lugares caros, prohibidos para la mayoría de los mortales).
Y por casualidades de la vida, en la mesa donde me hicieron sentar en aquella comida estaba el señor Bonet. En aquel momento no era todavía el presidente de Freixenet (lo eligieron en 1999), ni presidente de la Fira de Barcelona (lo es desde 2004), ni responsable de la poderosa y nueva Cámara de Comercio de España (desde noviembre de 2014). En esos momentos creo recordar que Bonet era Director General de Freixenet. No os oculto que me gustó y mucho compartir mantel y estar sentado a su lado  durante unas dos horas.
Era un hombre poderoso, pero estuvo todo el rato hablando conmigo, un joven periodista. Era una persona a la que todos los invitados le saludaban, pero en todo momento estuvo próximo, accesible y amable conmigo, unas virtudes que en el mundo de la prensa agradecemos.
Me contó la historia de Freixenet. Una empresa familiar fundada en 1889 (más antigua que el Barça) a través de la boda, tal vez de conveniencia, entre las familias vinateras Ferrer y Sala. En 1914, con la caída de ventas del vino debida a la Primera Guerra Mundial la compañía se especializa en el champán, el champán de una Francia ocupada y preocupada por la Gran Guerra. Es aquel posibilismo y visión que tienen muchos empresarios. Hacer de un problema una oportunidad.
Bonet y yo también hablamos del drama de la filoxera, de las cavas Freixenet (quien no las ha visitado) y de los populares anuncios de Navidad, de cómo se fichan estrellas de Hollywood o cómo van a conseguir que en Dallas, el malvado Jr Ewing brindara con Freixenet.  Bonet contestó y de manera animada a todas las preguntas. Fue un almuerzo en buena compañía del que guardo muy buen recuerdo.
Eran los años 90 y en la conversación, evidentemente, en ningún momento hablamos de política, ni del enfrentamiento CataluñaEspaña (o al menos entre sus gobiernos).
Han pasado los años y estamos en pleno conflicto político. José Luís Bonet ha continuado liderando con éxito Freixenet, al margen de batallas territoriales. Recientemente, Freixenet y  otras empresas catalanas han sido boicoteadas por ser catalanas (el boicot al cava ha sido la bandera de esta tontería de no querer comprar según qué porque se hace según dónde).
Y aquí es donde a Bonet un día se le hace una pregunta, que en los años 90 no se hacía. ¿Qué piensa del proceso soberanista. Y el presidente de Freixenet ha contestado: yo soy un empresario catalán y español, que debe de mirar por la economía y no por la política. Personalmente no creo que sea bueno separarse de España. Juntos somos más fuertes “.
Si no me falla la memoria esta ha sido su respuesta en varias ocasiones. Y yo sinceramente creo que no hay nada de criticable en estas palabras. Si él se siente catalán y español Bien hecho, hay mucha gente que piensa así. Si él no quiere “mojarse” en política Bien hecho. Bonet es un empresario que ha conseguido llevar parte de Hollywood a Sant Sadurní d’Anoia, que en Dallas se brindara con Freixenet. Y todo esto no se hace cerrándose puertas, sino abriéndolas.
Dicho esto, y mirando las redes sociales me temo que Freixenet ahora tendrá problemas de ser rechazada en España por ser una empresa catalana y en Cataluña por declararse española. Pero no hacgamos un drama, Freixenet tiene la inmensa parte de su negocio en el extranjero, por tanto y como buenos empresarios han minimizado el riesgo del conflicto España-Cataluña.
Y termino con una frase que repito ahora y que ya le dije al entonces director general de Freixenet en aquel almuerzo de los años 90 Con todo respeto señor Bonet, a mí me gusta mucho el cava y en casa siempre compro Anna de Codorniu. Él me contestó Bien hecho, siempre tienes que decir lo que piensas.