Pujol

pujol

En català

Jo era molt petit i en una de les eleccions que ell va guanyar vaig sentir dir a un dels meus grans “ha guanyat un banquer”. Es referia a Jordi Pujol i Soley. Evidentment, no era un banquer però sí algú que s’associa amb el poder de sempre, el de la banca, el de la burgesia barcelonina, el de les elits, el d’aquella gent que viu per sobre de l’avinguda General Mitre barcelonina. Anys més tard, quan aquell familiar meu ja havia deixat d’acusar Pujol de banquer i ja el votava i tot, la Banca, concretament, la Banca Catalana li va donar problemes al no banquer Pujol. Recordo com l’aleshores President de la Generalitat deia que els atacs que rebia de la Fiscalia, dels jutges o de Felipe González eren en realitat un atac a Catalunya. I molts catalans , amb raó o no, s’ho van creure.
La millor prova que els catalans es creien Pujol és que el van mantenir de President durant 23 anys. Se’l creien i governava bé. És un home intel·ligent, molt, políglota, metge de formació, un negociador nat i net, un virrei, segons José Antich, que va saber mantenir i treure rèdits del difícil equilibri entre Madrid i Barcelona. Va instaurar allò de “la culpa la té Madrid”, precedent de l'”Espanya ens roba” i a l’hora negociava competències i aconseguia diners per Catalunya, cosa que no van saber fer els seus successors a la Generalitat: Maragall, Montilla i Mas. De vegades penso que si Pujol hagués estat el President durant la tramitació de l’Estatut, el Tribunal Constitucional l’hagués aprovat i hagués augmentat la capacitat d’autogovern català.
A Pujol tothom el considera i el considerava un home d’Estat i algú amb qui s’havia d’estar a bones (aconseguia que gent d’esquerres i defensora de la lluita de classes el considerés un banquer, però l’acabés votant) Tothom el volia tenir al seu costat, com quan fas equips de futbol amb amics i tries aquell que més et pot ajudar a guanyar. Ho va fer el vell rei Joan Carles, quan el va trucar la nit del 23f, amb el guàrdia civil Tejero armat al Congrés, per dir-li allò de “Tranquil Jordi, tranquil”, que això no va enlloc. Ho va fer el socialista Felipe González, quan va perdre la seva majoria absoluta per tenir un al·liat al Congrés. I ho va fer el popular José María Aznar, que per governar a Espanya va anar a fer-se una foto amb Pujol a l‘Hotel Majèstic de Barcelona i més tard va assegurar que parlava català en la intimitat. Pujol era capaç d’impossibles. Us en diré una que vaig viure en primera persona.
Recordeu quan es va cremar el Liceu? El temple de La Rambla on anaven aquells que viuen de General Mitre cap amunt, a pesar de no distingir molts d’ells entre Bach i Wagner, o entre Mendelsson i el professor Franz de Copenhaghe. Doncs per reconstruir aquest santuari burgès on el poble sense torra a la Costa Brava, ni carnet del Club de Polo només té reservat part del galliner, es van fer servir diners públics. Immediatament molts llocs d’Espanya es van queixar del tractament de favor. Entre els queixosos, la gent de Burgos (o potser només una part de la gent de Burgos) que deia que la seva marevellosa Catedral gòtica, afectada pel mal de la pedra, es queia a trossos. I Pujol, el virrei, l’home d’Estat que tothom volia tenir en el seu equip va organitzar un concert de l’Orquestra i el Cor del Liceu per tocar a Burgos i recaptar fons per la reforma de la seva Seu. Era el 1994 i a mi em va tocar anar a cobrir l’acte amb altres companys periodistes catalans, el Rovira, l’Hernández o el Prats (amb aquests dos últims tenim alguna altra aventura per Salamanca i el seu arxiu que algun dia potser explico).
Pujol va visitar Burgos de dalt a baix, La Cartuja de Miraflores, el Monestir de Las Huelgas...i a més, va convocar una roda de premsa a un hotel als afores de la ciutat. Hi érem quatre periodistes catalans i una desena de castellans amb ganes de fotre en un compromís a Pujol. Només entrar i asseure’s a la taula, el President va començar a preguntar als periodistes que li eren desconeguts que d’on eren. Es va dirigir al que feia la cara més seriosa i aquest li va contestar que era de Covarrubias i Pujol li va explicar les vegades que hi havia estat, on anava a dinar, per on passejava, l’amic que tenia allà…. El periodista va canviar la cara i segur que li va fer la mateixa dura pregunta de greuges comparatius entre territoris però amb un to més amable del què tenia previst.
La trobada amb la premsa va ser un tràngol minúscul i potser algun col·lega castellà l’hauria acabat votant si hi haguessin instal·lat una urna al final de l’acte.
Tothom el volia tenir al seu equip o almenys no el volia a l’equip contrari.
Ara el vell President Pujol diu que durant trenta anys ha amagat diners a l’estranger de manera fraudulenta, quan ja no juga a cap equip, quan ja se’l considera un entranyable ancià amb sabatilles d’estar per casa, patrimoni i poca cosa més. Alguns diuen que s’ha autoinculpat per protegir a alguns dels seus fills, també esquitxats per negocis poc clars o directament il·legals. No ho sé. Si són culpables que ho paguin, com els passa a tots els mortals, sobretot als que viuen per sota de l’avinguda General Mitre.
Però sobretot, sobretot, que alguns no aprofitin per traslladar la possible culpa dels Pujol al conjunt dels catalans. Que no copiïn velles fórmules per molt bon resultat que donin al ser aplicades. Que no es tituli en alguna premsa això d “Era Espanya la que robava?” en referència als tripijocs d’una família molt catalana, però que no és Catalunya. Jugar amb foc, sempre acaba cremant, el misto és curt, i ara, entre l’agost i el setembre, molt més curt.

 

En castellà

Yo era muy pequeño y en una de las elecciones que él ganó oí decir a uno de mis grandes “ha ganado un banquero”. Se refería a Jordi Pujol Soley. Evidentemente, no era un banquero pero sí alguien que se asocia con el poder de siempre, el de la banca, el de la burguesía barcelonesa, el de las élites, el de aquella gente que vive por encima de la avenida General Mitre barcelonesa. Años más tarde, cuando aquel familiar mío ya había dejado de acusar Pujol de banquero y ya le votaba y todo, la Banca, concretamente, la Banca Catalana le dio problemas al no banquero Pujol. Recuerdo como el entonces Presidente de la Generalitat decía que los ataques que recibía de la Fiscalía, los jueces o de Felipe González eran en realidad un ataque a Cataluña. Y muchos catalanes, con razón o no, se lo creyeron.
La mejor prueba de que los catalanes se creían a Pujol es que lo mantuvieron de Presidente durante 23 años. Se le creían y gobernaba bien. Es un hombre inteligente, mucho,  políglota, médico de formación, un negociador nato , un virrey, según José Antich, que supo mantener y sacar réditos del difícil equilibrio entre Madrid y Barcelona. Instauró aquello de “la culpa la tiene Madrid”, precedente de la “España nos roba” y a la vez negociaba competencias y conseguía dinero para Cataluña, lo que no supieron hacer sus sucesores a la Generalitat: Maragall, Montilla y Mas. A veces pienso que si Pujol hubiera sido el Presidente durante la tramitación del Estatuto, el Tribunal Constitucional la hubiera aprobado y hubiera aumentado la capacidad de autogobierno catalán.
A Pujol todo el mundo lo considera y lo consideraba un hombre de Estado y alguien con quien tenía que estar en buenas (conseguía que gente de izquierdas y defensora de la lucha de clases lo considerara un banquero, pero la terminara votante) Todo el mundo lo quería tener a su lado, como cuando haces equipos de fútbol con amigos y eliges el que más te puede ayudar a ganar. Lo hizo el viejo rey Juan Carlos, cuando le llamó la noche del 23f, con el guardia civil Tejero armado en el Congreso, para decirle aquello de “Tranquilo Jordi, tranquilo”, que esto no va a ninguna parte. Lo hizo el socialista Felipe González, cuando perdió su mayoría absoluta para tener un ale liado en el Congreso. Y lo hizo el popular José María Aznar, que para gobernar en España fue a hacerse una foto con Pujol en el Hotel Majestic de Barcelona y más tarde aseguró que hablaba catalán en la intimidad. Pujol era capaz de imposibles. Os diré una que viví en primera persona.
Recordáis cuando se quemó el Liceo? El templo de La Rambla donde iban aquellos que viven de General Mitre hacia arriba, a pesar de no distinguir muchos de ellos entre Bach y Wagner, o entre Mendelsson y el profesor Franz de Copenhaghe. Pues para reconstruir este santuario burgués donde el pueblo sin chalet en la Costa Brava, ni carné del Club de Polo sólo tiene reservado parte del gallinero, se usó dinero público. Inmediatamente muchos lugares de España se quejaron del tratamiento de favor. Entre los quejosos, la gente de Burgos (o tal vez sólo una parte de la gente de Burgos) que decía que su maravillosa Catedral gótica, afectada por el mal de la piedra, se caía a pedazos. Y Pujol, el virrey, el hombre de Estado que todo el mundo quería tener en su equipo organizó un concierto de la Orquesta y el Coro del Liceo para tocar en Burgos y recaudar fondos para la reforma de su Seo. Era 1994 ya mí me tocó ir a cubrir el acto con otros compañeros periodistas catalanes, Rovira,  Hernández o Prats (con estos dos últimos tenemos alguna otra aventura por Salamanca y su archivo Histórico que algún día quizás explico) .
Pujol visitó Burgos de arriba abajo, La Cartuja de Miraflores, el Monasterio de Las Huelgas ... y además convocó una rueda de prensa en un hotel en las afueras de la ciudad. Estábamos cuatro periodistas catalanes y una decena de castellanos con ganas de poner en un compromiso a Pujol. Sólo entrar y sentarse a la mesa, el President comenzó a preguntar a los periodistas que le eran desconocidos que de dónde eran. Se dirigió al que hacía la cara más seria y éste le contestó que era de Covarrubias y Pujol le explicó las veces que había estado, donde iba a comer, por donde paseaba, el amigo que tenía allí …. el periodista cambió la cara y seguro que le hizo la misma dura pregunta de agravios comparativos entre territorios pero con un tono más amable de lo que tenía previsto.
El encuentro con la prensa fue un trago minúsculo y quizás algún colega castellano la habría acabado votando si hubieran instalado una urna al final del acto.
Todo el mundo lo quería tener en su equipo o al menos no lo quería en el equipo contrario.
Ahora el viejo Presidente Pujol dice que durante treinta años ha ocultado dinero al extranjero de manera fraudulenta, cuando ya no juega ningún equipo, cuando ya se le considera un entrañable anciano con zapatillas de andar por casa, patrimonio y poco más. Algunos dicen que se ha autoinculpado para proteger a algunos de sus hijos, también salpicados por negocios poco claros o directamente ilegales. No lo sé. Si son culpables que lo paguen, como les ocurre a todos los mortales, sobre todo a los que viven por debajo de la avenida General Mitre.
Pero sobre todo, sobre todo, que algunos no aprovechen para trasladar la posible culpa de los Pujol al conjunto de los catalanes. Que no copien viejas fórmulas por muy buen resultado que den al ser aplicadas. Que no se titule en alguna prensa lo de “Era España la que robaba?” en referencia a los manejos de una familia muy catalana, pero que no es Cataluña. Jugar con fuego, siempre acaba quemando, la cerilla es corta. Ahora, en verano,entre agosto y septiembre, mucho más corta.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s