Catalunya Banc, canvïa d’amos

En català

Després d’una nit infernal en la qual els termòmetres han superat els vint-i-cinc graus el dia s’obre pas. Molta gent no ha pogut dormir bé a Madrid per la calor, altres perquè han hagut de tancar un negoci. Són les sis del matí i a la setzena planta d’un gratacel pròxim al Passeig de La Castellana de Madrid (el que surt a la foto d’aquest article) encara hi ha els llums encesos. Ho han estat tota la nit. Just ara a les sis, amb la primera claror matinal, s’està firmant l’acord pel qual les autoritats polítiques i monetàries espanyoles estan venent una part de Catalunya Banc (l’antiga Caixa Catalunya) a un fons nord-americà, Blackstone. Els americans pagaran tres mil sis-cents milions d’euros per ser els nous propietaris de les hipoteques de molts clients de l’entitat.
Els representants espanyols asseguren que ha estat una venda magnífica.
Primer, perquè s’han desfet d’un llast terrible. Sis de cada deu d’aquestes hipoteques són de clients morosos i que no tenien cap altre vincle ni amb l’entitat i molts ni tan sols amb Espanya. Són préstecs demanats entre 2005 i 2008 quan en plena bombolla immobiliària les caixes i bancs donaven quartos a immigrants amb feines precàries perquè es compressin un piset. La crisi va arribar i les entitats es van quedar sense cobrar les lletres, sense garanties i sense immigrants, que havien decidit retornar als seus països. Un negoci ruïnós que ha fet enfonsar Catalunya Banc que ha necessitat una quantitat bàrbara d’ajuts públics per no ser liquidada (entre dotze mil i quinze mil milions d’euros). Ara bé, entre aquests clients també n’hi ha molts (un quaranta per cent) que paguen el seu deute mes a mes. I compta si no ho fan. Ara ja no li deuen la pasta a una caixa, ni a una entitat rescatada i propietat de l’estat: li deuen la pasta a Blackstone, un grup que forma part del que es coneix com un “fons voltor” que només entén de fer negoci i on la paraula “escrúpols” ocupa l’últim lloc de l’última pàgina en el seu llibre de balanços. Això és una observació personal, en tot cas allunyada de què diuen les autoritats espanyoles que asseguren que Blackstone “ mai no farà un desnonament violent” contra morosos. Tal qual. En tot cas, jo recomano als nous clients que paguin, sempre que puguin o que si no ho fan, tornin al seu país d’origen o marxin ben lluny en el cas de no tenir el país d’origen a menys de 200 milles nàutiques.
La segona raó per la qual la venda de la cartera hipotecària “ha estat magnífica” és perquè ara es podrà vendre millor l’entitat en si, que ja s’ha desfet del pesat llast. Aquesta setmana Santander, La Caixa, el BBVA i la francesa Société Générale presenten oferta. Se la quedarà la que pagui més, diuen fonts de la negociació. I segurament qui pagarà millor serà el banc del senyor Emilio Botín que voldrà augmentar presencia a Catalunya després del creixement en oficines de La Caixa i del seu màxim competidor, el BBVA que ja ha fet la feina amb la compra d’Unnim.
Quant es pagarà? Vés a saber. Alguns diuen que una quantitat gairebé simbòlica (molt allunyada dels diners públics del rescat que ha pagat l’Estat, és a dir tots els contribuents) . Les autoritats pensen que un cop comprada per una entitat seriosa, CX podrà recuperar amb els consegüents beneficis part dels diners públics concedits.
En tot cas, també caldrà saber quin cost tindrà la venda en llocs de treball. Quanta gent de CX anirà a l’atur per pagar la compra de CX.

Arribats a aquest punt m’agradaria que tots els treballadors i clients de Caixa Catalunya/Catalunya Banc/CX tinguessin avui presents en les seves oracions aquells grans equips de direcció de l’entitat que van pilotar la nau com la van pilotar. Aquells homes i dones que van mantenir el cap i el braç ferms al timó, aquells homes i dones que van llençar el barco contra els esculls i que tot just abans de topar contra les roques van saltar per estribord enduent-se amb ells el cofre del tresor (indemnitzacions i bonus en llenguatge financer, ja m’enteneu).
Si algú se sent ofès per aquest relat, disculpeu-me. No ha estat la meva intenció. He dormit poc aquesta nit, els termòmetres a Madrid han fregat els vint-i-cinc graus i no bufava ni una mica d’aire.

En castellà

Después de una noche infernal en la que los termómetros han superado los veinte y cinco grados el día se abre paso. Mucha gente no ha podido dormir bien en Madrid por el calor, otros porque han tenido que cerrar un negocio. Son las seis de la mañana y en la decimosexta planta de un rascacielos cercano al Paseo de la Castellana de Madrid (el que sale en la foto de este artículo) todavía están las luces encendidas. Lo han estado toda la noche. Justo ahora a las seis, con la primera luz matinal, se está firmando el acuerdo por el que las autoridades políticas y monetarias españolas están vendiendo una parte de Catalunya Banc (la antigua Caixa Catalunya) a un fondo estadounidense, Blackstone. Los americanos pagarán tres mil seiscientos millones de euros para ser los nuevos propietarios de las hipotecas de muchos clientes de la entidad.
Los representantes españoles aseguran que ha sido una venta magnífica.
Primero, porque se han deshecho de un lastre terrible. Seis de cada diez de estas hipotecas son de clientes morosos y que no tenían ningún otro vínculo ni con la entidad y muchos ni siquiera con España. Son préstamos pedidos entre 2005 y 2008 cuando en plena burbuja inmobiliaria las cajas y bancos daban “pasta” a inmigrantes con trabajos precarios para que se compraran un pisito. La crisis llegó y las entidades se quedaron sin cobrar las letras, sin garantías y sin inmigrantes, que habían decidido retornar a sus países. Un negocio ruinoso que ha hecho hundir a Catalunya Banc, que ha necesitado una cantidad bárbara de ayudas públicas para no ser liquidada (entre doce mil y quince mil millones de euros). Ahora bien, entre estos clientes también hay muchos (un cuarenta por ciento) que pagan su deuda mes a mes. Y cuidado si no lo hacen. Ahora ya no le deben la “pasta” a una caja, ni a una entidad rescatada y propiedad del estado: le deben la “pasta” a Blackstone, un grupo que forma parte de lo que se conoce como un “fondo Buitre” que sólo entiende de hacer negocios y donde la palabra “escrúpulos” ocupa el último lugar de la última página en su libro de balances. Esto es una observación personal, en todo caso alejada de lo que dicen las autoridades españolas que aseguran que Blackstone “nunca hará un desahucio violento” contra morosos. Tal cual. En todo caso, yo recomiendo a los nuevos clientes que paguen, siempre que puedan o que si no lo hacen regresen a su país de origen o se marchen bien lejos en el caso de no tener el país de origen a menos de 200 millas náuticas.
La segunda razón por la cual la venta de la cartera hipotecaria “ha sido magnífica” es porque ahora se podrá vender mejor la entidad en sí, que ya se ha deshecho del pesado lastre. Esta semana Santander, La Caixa, el BBVA y la francesa Société Générale presentan oferta. Se la quedará la que pague más, dicen fuentes de la negociación. Y seguramente el que pagará mejor será el banco del señor Emilio Botín que querrá aumentar presencia en Cataluña después del crecimiento en oficinas de La Caixa y de su máximo competidor, el BBVA que ya ha hecho el trabajo con la compra de Unnim.
Cuanto se pagará? A saber. Algunos dicen que una cantidad casi simbólica (muy alejada del dinero público del rescate que ha pagado el Estado, es decir todos los contribuyentes). Las autoridades piensan que una vez comprada por una entidad seria, CX podrá recuperar con los consiguientes beneficios parte del dinero público concedido.
En todo caso, también habrá que saber qué coste tendrá la venta en puestos de trabajo. ¿Cuánta gente de CX irá al paro para pagar la compra de CX.

Llegados a este punto me gustaría que todos los trabajadores y clientes de Caja Cataluña / Catalunya Banc / CX tuvieran hoy presentes en sus oraciones aquellos grandes equipos de dirección de la entidad que pilotar la nave como la pilotaron. Aquellos hombres y mujeres que mantuvieron la cabeza y el brazo firmes al timón, aquellos hombres y mujeres que tiraron el barco contra los arrecifes y que justo antes de chocar contra las rocas saltaron por estribor llevándose con ellos el cofre del tesoro (indemnizaciones y bonus en lenguaje financiero, ya me entendéis).
Si alguien se siente ofendido por este relato, disculpadme. No ha sido mi intención He dormido poco esta noche, los termómetros han rozado los veinte y cinco grados y no soplaba ni un poco de aire.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s