Nens amb fam, tancat per vacances?

 

 

Imagen

En català

Fa uns mesos que va saltar a les pàgines dels diaris i als informatius de ràdio i televisió la notícia que a Catalunya hi havia nens i nenes en edat escolar que patien problemes de malnutrició. La notícia és sempre la posterior visualització mediàtica de la realitat. La notícia crec que la va propagar el Síndic de Greuges (defensor del Poble català) Rafael Ribó, però la realitat segurament la sofrien des de feia temps les panxes, els budells, les boques, el cervell d’aquests escolars.
La crisi econòmica i l’atur ha fet que moltes famílies, potser la immensa majoria, s’hagin empobrit i els últims estadis d’aquesta pobresa són el fet de no poder pagar un lloguer, una hipoteca i finalment no poder donar als fills el més elemental: el menjar, com a mínim un menjar bàsic, nutritiu amb les seves proteïnes, vitamines, hidrats….
Diverses organitzacions no governamentals i socials han avisat que molts nens i nenes, no només a Catalunya, tenen un sol àpat digne al dia: el dinar a les escoles, que normalment estan subvencionats per l’Estat i per tant no representa una despesa a algunes famílies que d’altra manera no la podrien pagar. Hem vist i sentit testimonis de directors, mestres i fins i tot de companys que asseguren que molts alumnes a l’hora del dinar al menjador escolar es llencen sobre els plats com uns desesperats, com uns famèlics. Repeteixen ració i fins i tot es guarden un tros de pa, una peça de fruita o el iogurt perquè potser aquests aliments esgarrapats de l’escola seran els seus sopars abans de marxar al llit, l’única solució al soroll dels seus petits budells buits.
S’acosta l’estiu, la fi de les classes i per tant alguns d’aquests nens i nenes perdran el dinar escolar, la repetició de racions i l’aliment gairebé furtat que els ha de servir per sopar.
No vull dramatitzar la situació, tampoc sóc metge ni un expert, segurament no podem comparar aquests casos als quals es viuen diàriament a Sudan, Eritrea o el Congo. Aquí no hi ha un estat de fam generalitzada, hi ha casos més o menys nombrosos d’una mala alimentació o de falta d’una alimentació equilibrada i sana per uns nens i nenes en edat de creixement i desenvolupament (similar a la generació de la postguerra???) Els fets són els fets i cadascú els pot interpretar com vulgui. Però sí que em rebel·len i em produeixen arcades les declaracions fetes aquests dies per alguns polítics sobre aquest tema.
Presidents autonòmics amb poca pinta de ser fills de la postguerra i encara menys pinta de què els seus fills tinguin una alimentació descompensada han assegurat que “el fenomen de nens i nens mal alimentats és una exageració, que obrir els menjadors escolars a l’estiu marcaria als alumnes que hi anessin i que la Comunitat Autònoma que ho fes tindria mala imatge”.
Analitze-m’ho. És una exageració dir que alguns nens i nenes passen gana? Jo crec que en alguns casos no ho és, però que ho digui un president autonòmic frega el mal gust i em fa pensar en aquells senyors feudals ) o feudals a seques) de l’Edat Mitjana que miraven amb cara de fàstic des de les seves carrosses pomposes als famèlics nens que a peu del camí ple de fang i merda li demanaven alguna moneda o un crostó de pa.
Els escolars que en ple estiu anessin al menjador del col·legi quedarien marcats? Potser sí o potser no, en tot cas beneïda aquesta marca si a canvi els nanos no passen llargues i caloroses tardes d’estiu amb gana. Beneïda marca si això asserenés als seus pares de la culpa per no poder posar als sus fills un plat a taula.
I la pitjor afirmació d’aquests presidents autonòmics és que obrir menjadors escolars a l’estiu donaria una mala imatge del seu territori. La mala imatge la doneu vosaltres, maleïts monstres panxuts. Els nens i les nenes no són negociables sota cap concepte. Que a Espanya un país on es prima amb milions a jugadors de futbol per guanyar copes, que només un menor passi gana i que això no tingui una resposta de les institucions, de les autoritats és un crim que mereix la pitjor de les condemnes. Aquest raonament és el que separa una persona d’una bèstia sense ànima com vosaltres.
Dit això, faig una recomanació, que jo m’aplicaria arribat al cas. Aquells pares que no poden alimentar als seus fills, ni reben ajuda per fer-ho de les administracions… Que practiquin un Sánchez Gordillo. Carro de compra ben ple a l’hipermercat i a passar de llarg per la caixa. Posats a ser bèsties, millor un depredador que ataca i s’embruta de sang per donar menjar al seu grup que no pas una alimanya que no mou ni un ditper evitar-ho.

En castellano

Hace unos meses que saltó a las páginas de los periódicos y a los informativos de radio y televisión la noticia de que en Cataluña había niños y niñas en edad escolar que sufrían problemas de malnutrición. La noticia es siempre la posterior visualización mediática de la realidad. La noticia creo que la propagó el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) Rafael Ribó, pero la realidad seguramente la sufrían desde hacía tiempo las barrigas, los intestinos, las bocas, el cerebro de estos escolares.
La crisis económica y el paro ha hecho que muchas familias, quizá la inmensa mayoría, se hayan empobrecido y los últimos estadios de esta pobreza son el hecho de no poder pagar un alquiler, una hipoteca y finalmente no poder dar a los hijos lo más elemental: la comida, como mínimo una comida básica, nutritiva con sus proteínas, vitaminas, hidratos ….
Varias organizaciones no gubernamentales y sociales han avisado de que muchos niños y niñas, no sólo en Cataluña, tienen una sola comida digna al día: la comida de la  escuela , que  están subvencionados por el Estado y por tanto no representa un gasto en algunas familias que de otra manera no podrían pagar. Hemos visto y oído testimonios de directores, maestros e incluso de compañeros que aseguran que muchos alumnos a la hora de la comida en el comedor escolar se lanzan sobre los platos como unos desesperados, como unos famélicos. Repiten ración e incluso se guardan un pedazo de pan, una pieza de fruta o el yogur porque quizás estos alimentos arañados de la escuela serán sus cenas antes de irse a la cama, la única solución al ruido de sus pequeños intestinos vacíos .
Se acerca el verano, el fin de las clases y por lo tanto algunos de estos niños y niñas perderán el almuerzo escolar, la repetición de raciones y el alimento casi hurtado que debe servir para cenar.
No quiero dramatizar la situación, tampoco soy médico ni  experto, no podemos comparar estos casos a los que se viven diariamente en Sudán, Eritrea o el Congo. Aquí no hay un estado de hambre generalizada, hay casos más o menos numerosos de una mala alimentación o falta de una alimentación equilibrada y sana por unos niños en edad de crecimiento y desarrollo (similar a la generación de la posguerra???) Los hechos son los hechos y cada uno los puede interpretar como quiera. Pero sí me rebelan y me producen arcadas las declaraciones hechas estos días por algunos políticos sobre este tema.
Presidentes autonómicos con poca pinta de ser hijos de la posguerra y aún menos pinta de que sus hijos tengan una alimentación descompensada han asegurado que “el fenómeno de niñas y niños mal alimentados es una exageración, que abrir los comedores escolares en verano marcaría a los alumnos que fueran y que la Comunidad Autónoma que lo hiciera tendría mala imagen “.
Analicémoslo. Es una exageración decir que algunos niños y niñas pasan hambre? Yo creo que en algunos casos no lo es, pero que lo diga un presidente autonómico roza el mal gusto y me hace pensar en aquellos señores feudales (o feudales a secas) de la Edad Media que miraban con cara de asco desde sus carrozas pomposas a los famélicos niños que a pie del camino lleno de barro y mierda le pedían alguna moneda o un trozo de pan.
Los escolares que en pleno verano fueran al comedor del colegio quedarían marcados? Quizás sí o quizás no, en todo caso bendita esta marca si a cambio los chicos no pasan largas y calurosas tardes de verano con hambre. Bendita marca si esto serenase a sus padres de la culpa por no poder poner a sus hijos un plato en la mesa.
Y la peor afirmación de estos presidentes autonómicos es que abrir comedores escolares en verano daría una mala imagen de su territorio. La mala imagen la dais vosotros, malditos monstruos barrigones. Los niños y niñas no son negociables bajo ningún concepto. Que en España un país donde se prima con millones a jugadores de fútbol por ganar copas, que sólo un menor pase hambre y que esto no tenga una respuesta de las instituciones, de las autoridades es un crimen que merece la peor de las condenas. Este razonamiento es el que separa a una persona de una bestia sin alma como vosotros.
Dicho esto, hago una recomendación, que yo me aplicaría llegado el caso. Aquellos padres que no pueden alimentar a sus hijos, ni reciben ayuda para hacerlo de las administraciones … Que practiquen un Sánchez Gordillo. Carro de la compra lleno en el hipermercado y a pasar de largo por la caja. Puestos a ser bestias, mejor un depredador que ataca y se ensucia de sangre para dar de comer a su grupo que una alimaña que no mueve un dedo para evitarlo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s