Entrevista reial que mai no es farà

Imagen

En català

Com a periodista he tingut la idea de fer un qüestionari en
uns 10 minuts per si algú amb “mando en plaza o en la Corte” em concedís l’honor
de fer-li una entrevista al rei. Tan sa val si l’entrevista és pel rei sortint
o l’entrant o per qualsevol membre de la seva Reial Família. Tot això ho dic
perquè sóc plenament conscient que l’entrevista no serà acceptada (no sóc el Jesús Hermida) i per tant el
qüestionari no té massa transcendència tenint en compte que acabaria en una
paperera. Com a solució alternativa la penjo al meu blog.

1-Per què Mariano Rajoy va sortir a anunciar públicament l’abdicació
abans que el primer, gran i potser únic protagonista, el Rei Joan Carles I?

2-Per què la Casa Reial va tardar tres hores en distribuir
el missatge del monarca gravat per RàdioTelevisió Espanyola?

3-Per què tot un expert en discursos i un professional de la
política (25 anys de príncep i 40 de rei) com
Joan Carles I va haver d’interrompre per l’emoció (??)
diverses vegades la locució?

4-Per què la primera aparició conjunta de l’actual rei i del
futur rei un cop coneguda l’abdicació es fa en un acte militar i tots dos
vestits de generals de l’Exèrcit de Terra? I per què a L’Escorial, panteó i tomba de
reis i reines?

5-Per què es tria aquest moment per la Successió?

6-Per què just abans de l’estiu?

7-Per que pocs dies abans de l’apertura de judici oral contra
Iñaki Urdangarín i possiblement contra la Infanta Cristina?

8-La nova Família Reial (no Família del Rei) quedarà
constituïda per Felip, Letizia i les seves dues filles?

9-Si la Família Reial queda reduïda en dues terceres parts, el seu pressupost
anual també es veurà reduït en la
mateixa quantia?

10-D’aquesta manera Joan Carles, Sofia, les Infantes i els
seus fills queden fora de la línia successòria?

11-Seran uns simples mortals i podran ser acusats, imputats
i jutjats com qualsevol altre ciutadà?

12-On aniran a viure els actuals Reis?

13-A La Zarzuela hi haurà mudances dels uns i dels altres? I
a Marivent? I al Palauet Albéniz?

14-Per què la Proclamació (que no Coronació) de Felip VI serà
el 18J? (de juny, per sort no de juliol)

15-Com afrontarà Felip les peticions de canvi de règim de
sectors republicans, sobiranistes i independentistes?

16-Com afrontarà Felip el desafiament català?

17-Com afrontarà Felip el desafiament basc?

18-El nou rei també és aficionat a la gran caça africana?

19-El rei pare continuarà fent viatges a Botswana, això sí,
ara sense necessitat de demanar perdó per possibles ensopegades?

20-Felip canviarà la forma de regnar exercida pel seu pare?

21-Com ho farà? La transparència en tota la seva vida serà
un fet o un terme buit de contingut?

22-Quin paper tindrà Letízia Ortiz com a reina? La seva cara
aguantarà més operacions estètiques?

23-Les vacances dels nous reis seran tan llargues com les
dels seus pares?

24-El preocupa al Felip quin ús faran de diners públics els
seus nebots quan compleixin la majoria d’edat?

25-Per què amb la mateixa edat Felip ha arribat a rei i jo,
que a la mili no vaig arribar ni a
caporal, ara tampoc tinc cap alt càrrec?

26-Com combatrà el PSOE, un partit de llarga tradició
republicana, als defensors de la República?

27-Hi pot haver algun partit català i amb aspiracions de
marxar d’Espanya donar suport a les Corts espanyols al nou rei espanyol?

28-Hi haurà Coronació del nou rei amb fanfàrries, trompetes,
catifes vermelles, vestits dèpoca i invitats reials i il·lustres amb un país
que encara té sis milions de parats?

29-En aquesta Coronació hi serà també Pedro J.Ramírez i la
seva acompanyant Ágata Ruiz de la Prada?

30-Els nous reis podrien tenir un nou fill? I si és nen? Hi
haurà algun canvi en la línia successòria? La princeseta Elionor perdria el tron?

31-Quin paper tindrà el rei Joan Carles quan regni el seu
fill? Li traspassarà totes les carpetes, arxius, documents i papers que te o
seria una bona oportunitat per fer tabla rasa i començar des de zero?

32-Aquestes gales benèfiques a les quals ara assisteixen les
germanes del rei, ara hi hauran d’anar la Infanta Elena i
sobretot hi haurà d’anar la Infanta Cristina, tan ocupada amb els seus quatre
fills i els seus aldarulls judicials?

33-El nou rei que ha demostrat saber parlar en català
continuarà fent servir aquest idioma a
partir d’ara? O alguns li recomanaran que no ho faci?

34-Tornant als desitjos republicans d’alguns
ciutadans… Felip haurà de ser més discret o tot el contrari… Redoblar
esforços i compareixences públiques per intentar convèncer de les seves bondats
monàrquiques?

35-Els nous reis continuaran mantenint a tota la parentela
que ara mantenen, inclosa l’antiga casa reial de Grècia?

36-El nou rei lluirà tantes vegades com el seu pare l’uniforme
militar?

37-El distanciament entre Felip rei i Urdangarín serà ja
definitiu? I com afectarà això a la relació entre Felip i la seva germana
Cristina?

38-Un nou rei necessitarà un cop d’efecte mediàtic per ser
considerat com l’autèntic garant de la Democràcia i la Llibertat?

39-Per què una llei com la de l’Abdicació es pot fer en
 unes hores? Per què una Successió Reial, no emparada legalment es pot
fer en  uns dies? I si tot això es pot fer en tan poc temps… Per què
altres lleis tant o més importants tarden mesos i mesos en veure la llum?

40-Que el PP i el PSOE defensin la Corona sense esquerdes
visibles… Pot fer remuntar al bipartidisme o podria aprofundir en la seva
crisi?

41-Per què a Espanya encara s’associa la República a l’esquerra
política i només a l’esquerra? Per què no passa com a França, a Alemanya, als Estats
Units i a tantes altres democràcies que hi ha republicans d’esquerres, de dretes
i de l’extrema dreta? Potser a Espanya encara no hem fet una autèntica Transició?
Allò de les dues Espanyes està més vigent que mai?

42-Felip crearà felipistes com Joan Carles va crear
joancarlistes que no eren de cap manera monàrquics?

43-Conservarà Elionor els mateixos títols
catalans que té el seu pare en una Catalunya cada cop menys espanyolista, que
no espanyola?

44-Felip portarà barba com a rei o li recomanaran que no ho
faci? Algun expert en aquests afers em va comentar que se la va deixar per
dissimular que té un cap desproporcionadament petit respecte al coll i al cos.

45-Quan es diu que Felip està tan ben preparat… Què hem d’entendre
exactament?

46-El nou rei continuarà mantenint tots els títols
nobiliaris i aristocràtics que hi ha fins ara? Farà falta crear-ne més a l’estil
Del Bosque?

47-Per què veure la fotografia de Felip i Joan Carles em fa
recordar a les fotos dels Papes Benet i Francesc?

48-Per què he hagut de fer 50 preguntes i no 40? O 39?

49-Aquesta és una pregunta que el propi entrevistat es pot
reservar per contestar el que li surti dels pebrots.

50-Si la Proclamació de Felip es fa el 18 de juny, el mateix
deia del partit del Mundial Espanya-Xile, quin acte tindrà més seguiment mediàtic
per part dels ciutadans monàrquics i republicans?

Gràcies i agraït si només em contesteu una de les preguntes.

En castellà

Como periodista he tenido la idea de hacer un cuestionario en
unos 10 minutos por si alguien con “mando en plaza o en la Corte ” me concediera el honor
de hacerle una entrevista al rey . Me vale tanto una  entrevista al rey saliente
o el entrante o a cualquier miembro de su Real Familia . Todo esto lo digo
porque soy plenamente consciente de que la entrevista no será aceptada ( no soy  Jesús Hermida ) y por tanto el
cuestionario no tiene demasiada trascendencia teniendo en cuenta que terminaría en una
papelera . Como solución alternativa lo cuelgo en mi blog.

 1 ¿Por qué Rajoy salió a anunciar públicamente la abdicación
antes que el primero, gran  y quizás único protagonista , el Rey Juan Carlos I?

 2 ¿Por qué la Casa Real tardó tres horas en distribuir
el mensaje del monarca grabado por Radiotelevisión Española ?

 3 ¿Por qué todo un experto en discursos y un profesional de la
política ( 25 años de príncipe y 40 de rey ) como
Juan Carlos I tuvo que interrumpir por la emoción ( ?)
varias veces la alocución ?

 4 ¿Por qué la primera aparición conjunta del actual rey y el
futuro rey una vez conocida la abdicación se hace en un acto militar y ambos
vestidos de generales del Ejército de Tierra ? Y por qué en El Escorial , panteón y tumba de
reyes y reinas ?

 5 ¿Por qué se elige este momento para la Sucesión ?

 6 ¿Por qué justo antes del verano ?

7- Por qué  pocos días antes de la apertura de juicio oral contra
Iñaki Urdangarín y posiblemente contra la Infanta Cristina ?

 8- La nueva Familia Real ( no Familia del Rey ) quedará
constituida por Felipe, Letizia y sus dos hijas ?

 9- Si la Familia Real queda reducida en dos terceras partes , su presupuesto
anual también se verá reducido en la
misma cuantía ?

 10 -De esta manera Juan Carlos, Sofía , las Infantas y los
sus hijos quedan fuera de la línea sucesoria ?

 11- Serán unos simples mortales y podrán ser acusados , imputados
y juzgados como cualquier otro ciudadano ?

 12- Donde van a vivir los actuales Reyes ?

 13-En La Zarzuela habrá mudanzas de unos y otros ? Y
en Marivent ? Y en el Palacete Albéniz ?

 14- Por qué la Proclamación (que no Coronación ) de Felipe VI será
el 18J ? ( de junio, por suerte no de julio)

 15- Como afrontará Felipe las peticiones de cambio de régimen de
sectores republicanos , soberanistas e independentistas ?

 16- Como afrontará Felipe el desafío catalán ?

 17- Como afrontará Felipe el desafío vasco ?

 18- El nuevo rey también es aficionado a la gran caza africana ?

 19- El rey padre continuará haciendo viajes a Botswana , eso sí,
ahora sin necesidad de pedir perdón por posibles tropiezos ?

 20- Felipe cambiará la forma de reinar ejercida por su padre ?

 21- Cómo lo hará? La transparencia en toda su vida será
un hecho o un término vacío de contenido ?

 22- Qué papel tendrá Letizia Ortiz como reina ? Su cara
aguantará más operaciones estéticas ?

 23- Las vacaciones de los nuevos reyes serán tan largas como las
de sus padres ?

 24-Le preocupa a Felipe qué uso harán de dinero público
sus sobrinos cuando cumplan la mayoría de edad ?

 25- Por qué con la misma edad Felipe ha llegado a rey y yo ,
que en la mili no llegué ni a
cabo, ahora tampoco tengo ningún alto cargo ?

 26- Como combatirá el PSOE, un partido de larga tradición
republicana , los defensores de la República ?

 27- Puede haber algún partido catalán y con aspiraciones de
irse de España apoyar en las Cortes españolas al nuevo rey español?

 28- Habrá Coronación del nuevo rey con fanfarrias , trompetas ,
alfombras rojas , vestidos de época e invitados reales e ilustres con un país
que aún tiene seis millones de parados?

 29- En esta Coronación estará también Pedro J.Ramírez y
su acompañante Ágata Ruiz de la Prada ?

 30- Los nuevos reyes podrían tener un nuevo hijo ? Y si es niño ?
habrá algún cambio en la línea sucesoria ? La princesita Leonor perdería el trono ?

 31- Qué papel tendrá el rey Juan Carlos cuando reine su
hijo ? Le traspasará todas las carpetas , archivos, documentos y papeles que tiene o
sería una buena oportunidad para hacer tabla rasa y empezar desde cero ?

 32- Estas galas benéficas a las que ahora asisten a las
hermanas del rey , ahora tendrán que ir a la Infanta Elena y
sobretodo la Infanta Cristina , tan ocupada con sus cuatro
hijos y sus problemas judiciales ?

 33- El nuevo rey que ha demostrado saber hablar en catalán
continuará utilizando este idioma a
partir de ahora? O algunos le recomendarán que no lo haga ?

 34- Volviendo a los deseos republicanos de algunos
ciudadanos … Felipe deberá ser más discreto o todo lo contrario … Redoblar
esfuerzos y comparecencias públicas para intentar convencer de sus bondades
monárquicas ?

 35- Los nuevos reyes seguirán manteniendo a toda la parentela
que ahora mantienen , incluida la antigua casa real de Grecia ?

 36- El nuevo rey lucirá tantas veces como su padre el uniforme
militar ?

 37- El distanciamiento entre Felipe rey y Urdangarín será ya
definitivo ? Y cómo afectará esto a la relación entre Felipe y su hermana
Cristina ?

 38- Un nuevo rey necesitará un golpe de efecto mediático para ser
considerado como el auténtico garante de la Democracia y la Libertad ?

 39- Por qué una ley como la de la Abdicación se puede hacer en
unas horas? ¿Por qué una Sucesión Real , no amparada legalmente se puede
realizar en unos días ? Y si todo esto se puede hacer en tan poco tiempo … ¿Por qué
otras leyes tanto o más importantes tardan meses y meses en ver la luz ?

 40- Que el PP y el PSOE defiendan la Corona sin grietas
visibles … Puede hacer remontar al bipartidismo o podría profundizar en su
crisis ?

 41- Por qué en España todavía se asocia la República a la izquierda
política y sólo a la izquierda ? ¿Por qué no pasa como en Francia , en Alemania , en los Estados
Unidos y tantas otras democracias que hay republicanos de izquierdas , de derechas
y de la extrema derecha ? Quizá en España aún no hemos hecho una auténtica Transición ?
Lo de las dos Españas está más vigente que nunca?

 42- Felipe creará felipistas como Juan Carlos creó
juancarlistas que no eran de ninguna manera monárquicos ?

 43 – Conservará Leonor los mismos títulos
catalanes que tiene su padre en una Cataluña cada vez menos españolista , que
no española ?

 44- Felipe llevará barba como rey o le recomendarán que no lo
haga? Algún experto en estos asuntos me comentó que se la dejó por
disimular que tiene una cabeza desproporcionadamente pequeña respecto al cuello y el cuerpo .

 45- Cuando se dice que Felipe está tan bien preparado … ¿Qué debemos entender
exactamente ?

 46- El nuevo rey seguirá manteniendo todos los títulos
nobiliarios y aristocráticos que hay hasta ahora? Hará falta crear más al estilo
Del Bosque ?

 47 ¿Por qué ver la fotografía de Felipe y Juan Carlos me hace
recordar a las fotos de los Papas Benedicto y Francisco?

 48 ¿Por qué he tenido que hacer 50 preguntas y no 40 ? O 39 ?

 49- Esta es una pregunta que el propio entrevistado se puede
reservar para contestar lo que le salga de las narices .

 50- Si la Proclamación de Felipe se hace el 18 de junio, el mismo
día del partido del Mundial España -Chile , qué acto tendrá más seguimiento mediático
por parte de los ciudadanos monárquicos y republicanos ?

 Gracias y agradecido si sólo me contesta una de las preguntas .

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s