Dos anys després del nyap inútil : La reforma laboral

Imagen

VERSIÓ EN CATALÀ I EN CASTELLÀ

Avui hem sabut que el gener se’n van anar a l’atur 184 mil persones i des del govern espanyol es diu que no és una dada massa dolenta, que s’ha de tenir en compte que és gener i ja ha finalitzat la temporada comercial de Nadal.

La reforma laboral és la primera gran iniciativa que va fer el govern de Mariano Rajoy quan va arribar al poder el 20 de novembre de 2011. En aquells moments, la crisi travessava un moment àlgid i l’atur era una llista amb 4.420.000 noms, prop del 23% de la població activa. Fer alguna cosa des de l’administració era necessari i inevitable. El febrer de 2012, poques setmanes després de la victòria amb majoria absoluta, el Partit Popular aprovà la seva reforma laboral. A la roda de premsa del consell de ministres, a l’hora de dinar, les titulars d’Ocupació (curiós nom per un ministeri que gestiona tant d’atur) Fátima Báñez i la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría fan una exposició plena de bondats per la reforma. A la tarda, només unes hores després, els tècnics del ministeri expliquen sense càmeres ni micros a la premsa l’autèntic abast de la iniciativa. No entraré en detalls farragosos i que ja són plenament coneguts per aturats i treballadors. Sí que sé que la majoria de periodistes que estàvem reunits a una sala del ministeri vam dir no té res a veure la reforma que ens acaben d’explicar els tècnics amb la que ens han presentat les ministres. És molt més dura  . Dura pels treballadors, molt menys dura o massa alineada amb els empresaris”. Entre aquests periodistes n’hi havia alguns que han estat acomiadats sota les condicions d’aquesta reforma que aquell dia ens va deixar bocabadats.

Però vam pensar (pobres crèduls) que potser la duresa legislativa significava eficàcia per reduir l’atur i reactivar l’economia, a pesar que els drets laborals dels treballadors es veiessin perjudicats.

Dos anys després de la reforma laboral, aquesta no ha funcionat. Us diguin el què us diguin. L’atur ha passat de 4.420.00 persones a 6 milions, el 27% de la població activa. Durant la crisi i durant la vigència de la reforma el nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha passat de 19 milions a 16 milions. 4 de cada 10 parats ja no cobren cap ajuda pública. A dos milions de llars ningú, ningú treballa. Segons el bufet d’advocats Sagardoy (uns senyors ultraliberals en les formes i en el fons) els sous han baixat una mitjana del 10%. Una tercera part de les empreses espanyoles ha modificat les jornades dels seus treballadors per estalviar. Un 40% ha retocat a la baixa les condicions laborals, un 40% ha canviat les funcions dels seus empleats i un 20% els ha canviat el lloc de treball geogràfic. Un terç de les empreses han variat el conveni. I atenció!! 3 de cada 4 empreses han ajustat plantilles acollint-se a la reforma laboral (ajustar aquí és sinònim d’acomiadar)

Tot això, tenint en compte que l’acomiadament s’ha abaratit i que les empreses tenen poques o cap trava per fer-ho, ja que la reforma diu que ho poden fer si tenen o preveuen pèrdues o resultats pitjors que a l’exercici anterior.

I milers i milers d’empreses i negocis, sobretot petits, han hagut d abaixar la persiana. Sí, per la crisi però la reforma laboral apenes ha evitat aquesta cadència.

És per això que em bull la sang quan sento a “empresaris i grans gestors” que tenen poc d’empresari i d’emprenedor dir que la reforma laboral ha estat el gran èxit del govern Rajoy. (frase textual dita pel president de BBVA Francisco González a finals de gener). Aquests “estadistes de reconegut prestigi” han arribat a dir que potser la reforma encara no ha donat fruits (2 anys després, què passa amb algú o alguna cosa que no funciona en dos anys?) . Diuen que sense la reforma la llista de l’atur encara seria més voluminosa. Curiosa afirmació: arribar a una conclusió sense tenir clares les premisses. Diuen aquests cervells amb dues cames que la reforma laboral funcionarà quan l’economia remunti: Bravo, bravo i bravo.

A qui voleu enganyar? La reforma laboral no ha fet res més que perjudicar els treballadors i beneficiar a alguns empresaris que només necessitaven una excusa per continuar guanyant diners, els petits empresaris continuen passant-ho molt i molt malament.

I això són dades objectives.

VERSIÓ EN CASTELLÀ 

Hoy hemos sabido que en enero se fueron al paro 184 mil personas y desde el gobierno español se dice que no es un dato demasiado malo, que hay que tener en cuenta que es enero y ya ha finalizado la temporada comercial de Navidad.

La reforma laboral es la primera gran iniciativa que hizo el gobierno de Mariano Rajoy cuando llegó al poder el 20 de noviembre de 2011. En aquellos momentos, la crisis atravesaba un momento álgido y el paro era una lista con 4.420.000 nombres, cerca del 23% de la población activa. Hacer algo desde la administración era necesario e inevitable. En febrero de 2012, pocas semanas después de la victoria con mayoría absoluta, el PP aprobó su reforma laboral. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, a la hora de comer, las titulares de Empleo (curioso nombre para un ministerio que gestiona tanto paro) Fátima Báñez y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hacen una exposición llena de bondades por la reforma. Por la tarde, sólo unas horas después, los técnicos del ministerio explican sin cámaras ni micros a la prensa el auténtico alcance de la iniciativa. No voy a entrar en detalles  que ya son plenamente conocidos por parados y trabajadores. Sí sé que la mayoría de periodistas que estábamos reunidos en una sala del ministerio dijimos “no tiene nada que ver la reforma que nos acaban de explicar los técnicos con la que nos han presentado las ministras. Es mucho más dura. Dura para rabajadores, mucho menos dura o demasiado alineada con los empresarios “. Entre estos periodistas había algunos que han sido despedidos bajo las condiciones de esta reforma que aquel día nos dejó boquiabiertos.

Pero pensamos (pobres crédulos) que quizás la dureza legislativa significaba eficacia para reducir el paro y reactivar la economía, a pesar de que los derechos laborales de los trabajadores se vieran perjudicados.

Dos años después de la reforma laboral, ésta no ha funcionado. Os digan lo que os digan. El paro ha pasado de 4.420.00 personas a 6 millones, el 27% de la población activa. Durante la crisis y durante la vigencia de la reforma el número de afiliados a la Seguridad Social ha pasado de 19 millones a 16 millones. 4 de cada 10 parados ya no cobran ninguna ayuda pública. En dos millones de hogares nadie, nadie trabaja. Según el bufete de abogados Sagardoy (unos señores ultraliberales en las formas y en el fondo) los sueldos han bajado una media del 10%. Una tercera parte de las empresas españolas ha modificado las jornadas de sus trabajadores para ahorrar. Un 40% ha retocado a la baja las condiciones laborales, un 40% ha cambiado las funciones de sus empleados y un 20% los ha cambiado el lugar de trabajo geográfico. Un tercio de las empresas han variado el convenio. Y atención! 3 de cada 4 empresas han ajustado plantillas acogiéndose a la reforma laboral (ajustar aquí es sinónimo de despedir)

Todo ello, teniendo en cuenta que el despido se ha abaratado y que las empresas tienen pocas o ninguna traba para hacerlo, ya que la reforma dice que pueden hacerlo si tienen o prevén pérdidas o resultados peores que el ejercicio anterior.

Y miles y miles de empresas y negocios, sobre todo pequeños, han tenido que bajar la persiana. Sí, por la crisis pero la reforma laboral apenas ha evitado esta cadencia.

Es por eso que me hierve la sangre cuando escucho a “empresarios y grandes gestores” que tienen poco de empresario y de emprendedor decir que la reforma laboral ha sido el gran éxito del gobierno Rajoy. (Frase textual dicha por el presidente de BBVA Francisco González a finales de enero). Estos “estadistas de reconocido prestigio” han llegado a decir que quizás la reforma aún no ha dado frutos (2 años después, ¿qué pasa con alguien o algo que no funciona en dos años?). Dicen que sin la reforma la lista del paro aún sería más voluminosa. Curiosa afirmación: llegar a una conclusión sin tener claras las premisas. Dicen estos cerebros con dos piernas que la reforma laboral funcionará cuando la economía remonte: Bravo, bravo y bravo.

A quién quiere engañar? La reforma laboral no ha hecho más que perjudicar a los trabajadores y beneficiar a algunos empresarios que sólo necesitaban una excusa para seguir ganando dinero, los pequeños empresarios siguen pasándolo muy, muy mal.

Y esto son datos objetivos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s